Seminár

Ako nastaviť kompetenčné modely

PhDr. Tatiana Lesayová

Kompetenčný model je základný nástroj pre riadenie ľudských zdrojov. Naučte sa vytvoriť kvalitný kompetenčný model a implementovať ho vo vašej spoločnosti.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Ako nastaviť kompetenčné modely

Kompetenčný model ako základný nástroj riadenia ľudských zdrojov

 • Klasický prístup ku kompetenciám
 • Moderný prístup ku kompetenciám

Členenie kompetencií

 • Funkčné kompetencie (odborné, „tvrdé“ faktory)
 • Behaviorálne kompetencie („mäkké“ faktory: sebariadenie, riešenie problému, interpersonálne kompetencie)

Vytváranie kompetenčného modelu

 • Analytická časť
 • Formulácia kľúčových kompetencií
 • Tvorba pozorovaného správania
 • Implementácia do personálnych činností

Postup pri tvorbe a implementácii kompetenčného modelu (príklady z praxe)

Najčastejšie chyby pri zavádzaní kompetenčných modelov

Využitie kompetenčného modelu

 • Pri nábore a výbere zamestnancov
 • V hodnotení pracovného výkonu zamestnancov
 • V rozvoji zamestnancov
 • Pri odmeňovaní
 • V plánovaní kariéry
 • Pri budovaní firemnej kultúry

Komu je určený

Personalistom, manažérom a špecialistom útvarov HR a mzdovým útvarom.

Harmonogram školenia: Ako nastaviť kompetenčné modely

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Ako nastaviť kompetenčné modely

PhDr. Tatiana Lesayová

Od roku 1995 až doteraz pôsobí ako certifikovaná lektorka, trénerka, koučka a jej témy sú úzko spojené s osobným životom jednotlivca a rozvojom jeho kompetencií pre všetky úrovne zamestnania. Venuje sa najmä témam ako je: sebapoznanie a umenie vyznať sa v druhých, zefektívňovanie komunikácie, rozvíjanie emočnej inteligencie,  zvládanie záťažových…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.