Certifikovaný seminár

AI Akadémia: Vaša vstupná brána do sveta AI

Veronika Bošková

V dnešnej dobe rýchlo sa rozvíjajúcich technológií je umelá inteligencia (AI) na čele inovácií, meniac každý aspekt nášho života a práce. AI Akadémia je navrhnutá tak, aby vám poskytla komplexný prehľad o AI nástrojoch a technológiách, ich aplikáciách vo vašej firme, v manažmente, personalistike, účtovníctve a podnikaní, a o tom, ako môžete tieto nástroje využiť na tvorbu obsahu a vizuálov.

Každý účastník má možnosť absolvovať vstupnú individuálnu konzultáciu s lektorkou.

Kurz je kombináciou konzultácie, 4webinárov a 2 prezenčných workshopov.

Obsah školenia: AI Akadémia: Vaša vstupná brána do sveta AI

Benefity AI Akadémie:

 • Komplexný prehľad AI nástrojov a technológií: Získajte prehľad o súčasných trendoch a aplikáciách AI v rôznych odvetviach, vrátane strojového učenia a neurónových sietí.
 • AI v manažmente a podnikaní: Naučte sa, ako AI transformuje manažérske procesy a ako ju môžete efektívne implementovať vo vašom podnikaní.
 • Praktické workshopové skúsenosti: Zúčastnite sa na interaktívnych workshopoch, kde budete môcť vytvárať vlastný textový a vizuálny obsah s pomocou nástrojov ako ChatGPT a Midjourney.
 • Diskusie o bezpečnostných, etických a kreatívnych aspektoch AI: Pridajte sa k diskusiám o možnostiach, obmedzeniach a etických aspektoch používania AI v tvorbe.

Program AI Akadémie: 

0. Úvodná individuálna 15 min konzultácia - ONLINE  - individuálny termín

Cieľ: Stanoviť osobné a profesionálne ciele účastníka, pochopiť ich predchádzajúce skúsenosti s AI.

Aktivity:

 • Prieskum základných znalostí účastníka o AI.
 • Identifikácia konkrétnych oblastí záujmu - napr. AI v marketingu, účtovníctve, atď.
 • Predstavenie možností AI a diskusia o realistických očakávaniach a cieľoch školenia.
 • Prispôsobenie následných modulov školenia podľa individuálnych potrieb.

1. AI Nástroje a Technológie - ONLINE - (12.9.2024)

Cieľ: Zabezpečiť dostatočné pochopenie základov umelej inteligencie pre prácu s nástrojmi AI.

Aktivity:

 • Prehľad súčasných trendov a aplikácií v rôznych odvetviach.
 • Prehľad kľúčových AI technológií (napr. strojové učenie, neurónové siete).
 • Vysvetlenie základných pojmov ako sú algoritmy, dátové modely, strojové učenie a neurónové siete.
 • Demonštrácie AI v reálnych aplikáciách - ako funguje rozpoznávanie obrazu, spracovanie prirodzeného jazyka, atď.
 • Praktické ukážky použitia AI nástrojov.
 • Diskusia o vplyve AI na spoločnosť.

2. AI v Manažmente a Podnikaní - ONLINE - (19.9.2024)

Cieľ: Ukázať konkrétne príklady využitia AI v manažmente a podnikaní.

Aktivity:

 •  Ako AI mení manažérske procesy.
 • Prípadová štúdia, ako sa dajú s pomocou AI vylepšiť firemné procesy.
 • Príklad akčného plánu pre zavedenie AI do podnikateľských procesov.
 • Metodológia ako začať s implementáciou AI vo firme.
 • Budúcnosť AI a Inovácie.

3. Vytváranie Obsahu s ChatGPT - ONLINE - (26.9.2024)

Cieľ: Demonštrácia možností využitia GPT nástroja vo firme.

Aktivity:

 • Predstavenie nástroja GPT.
 • Bezpečnosť pri používaní nástroja GPT.
 • Využitie GPT v rôznych odvetviach: administratíva, marketing, HR, manažment.
 • Analýza kvality a originality AI-generovaného obsahu.
 • Debata o limitoch a etike využívania AI.
 • Praktické ukážky využitia ChatGPT pre tvorbu textového obsahu.

4. Workshop ChatGPT - PREZENČNE - (3.10.2024)

Cieľ: Naučiť sa ovládať ChatGPT v praxi.

Aktivity:

 • Úvod do práce s GPT a jeho možnosti
 • Nastavenia, základné a rozšírené možnosti využívania
 • Stratégia práce s GPT
 • Vytvorenie jednoduchého textu pomocou skúšobných promptov (príkazov)
 • Vytváranie HR textov pomocou skúšobných promptov (príkazov)
 • Vytváranie vlastných marketingových kampaní s pomocou GPT
 • Tvorba vlastných textov (články, reporty, emaily) s GPT
 • Diskusia o možnostiach a obmedzeniach GPT

5. Generovanie Obrázkov s Midjourney - ONLINE - (10.10.2024)

Cieľ: Zoznámenie sa s nástrojom Midjourney pre tvorbu vizuálneho obsahu.

Aktivity:

 • Ukážky tvorby obrázkov s Midjourney
 • Možnosti použitia AI v grafickom dizajne a reklame
 • Rozbor úspešných príkladov AI v reklamných kampaniach
 • Príklady využitia Midjourney v rôznych odvetviach
 • Diskusia o etických a kreatívnych aspektoch generovania obrázkov AI

6. Workshop Midjourney – PREZENČNE - (17.10.2024)

Cieľ: Tvorba vlastných obrázkov a vizuálov s Midjourney

Aktivity:

 • Čo je Midjourney a ako funguje
 • Rozdiel medzi bezplatnou a platenou verziou - výhody a obmedzenia
 • Rozdiely medzi jednotlivými verziami Midjourney
 • Midjourney nastavenia
 • Čo je prompt a ako funguje
 • Štruktúra promptov - Ako daný prompt napísať
 • Príklady a ukážky rôznych umeleckých štýlov (Fotorealizmus, Pixel Art, Pencil sketch)
 • Parametre promptov – Ako vytvárať príkazy (prompty)
 • Príspevky na webstránky a sociálne siete - príklady a ukážky promptov
 • Mockupy - príklady a ukážky promptov
 • Interiérový dizajn - príklady a ukážky promptov

Komu je určený

Pre koho je AI Akadémia určená?

Tento program je ideálny pre:

 • Manažérov a podnikateľov, ktorí chcú pochopiť a využiť AI vo svojich organizáciách.
 • Široké spektrum profesionálov: personalistov, účtovníkov, administratívnych pracovníkov.
 • Tvorcov obsahu a marketingových profesionálov, ktorí hľadajú inovatívne spôsoby, ako využiť AI pre kreatívnu tvorbu.

Harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 11:00 - prednáška, workshop
11:00 - 11:30 - diskusia

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: AI Akadémia: Vaša vstupná brána do sveta AI

Veronika Bošková

Veronika Bošková sa celý svoj profesný život pohybuje v marketingu, či už na klientskej alebo agentúrnej strane. Je aktuálne jediným certifikovaným Brand Architektom na Slovensku a posledný rok sa intenzívne venuje téme praktického využitia AI v marketingu na zjednodušenie procesov a optimalizáciu marketingových budgetov. 

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

12.9. – 17.10.2024

ONLINE

Veronika Bošková

12.9. – 17.10.2024

Bratislava

Veronika Bošková

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.