Lektor seminárov Verlag Dashöfer

Ing. Radka Vokurková

Absolventka Univerzity Pardubice, fakulty chemicko-technologickej. Od roku 2000 sa špecializuje na poradenstvo pri uplatňovaní národných i európskych legislatívnych požiadaviek v oblasti chémie a ekológie pre výrobnú a obchodnú sféru. V súčasnej dobe majiteľka spoločnosti Consulteco s.r.o. s akreditáciou MŠ SR na lektorskú činnosť v oblasti chemickej legislatívy. Odbornosť je zaistená certifikáciami ako je manažér systému ISO 14001 a ISO 9001, poradca pre prepravu ADR, č. 1302, autorizácia MŽP na vypracovanie dokumentácie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), OZO v prevencii rizík.

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese hana.cerna@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B
IČO: 35730129