Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2019 v praktických príkladoch

Input: