Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2020 v praktických príkladoch

Input: