Riešenie pohľadávok a záväzkov cestou konkurzu, reštrukturalizácie a exekúcie

Input: