Oceňovanie z účtovného a legislatívneho hľadiska (majetková metóda)

Input: