Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2020

Input: