Zásadné zmeny v obecnom zriadení od 1.4.2018

Input: