Seminár

Zmluvné právo - seminár v anglickom jazyku (The Language of Contract Law)

JUDr. Zuzana Hložová

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa zmlúv – pojem zmluva a jej jednotlivé náležitosti, kategorizácia zmlúv, vady zmlúv. Ďalšou témou seminára je sudcovská tvorba práva (precedensy) a porovnanie s kontinentálnym systémom práva. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zmluvné právo - seminár v anglickom jazyku (The Language of Contract Law)

  • Zmluva – pojem a jej jednotlivé náležitosti, kategorizácia zmlúv, vady zmlúv; základná slovná zásoba
  • Precedensy a sudcovská tvorba práva, porovnanie s kontinentálnym systémom práva
  • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte

Komu je určený

Školenia sú určené pre účastníkov, ktorých angličtina dosahuje úroveň minimálne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Predchádzajúca znalosť právnickej angličtiny nie je nevyhnutná.

Harmonogram školenia: Zmluvné právo - seminár v anglickom jazyku (The Language of Contract Law)

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Zmluvné právo - seminár v anglickom jazyku (The Language of Contract Law)

JUDr. Zuzana Hložová

Zuzana je právnička a zároveň lektorka právnickej angličtiny. Popri výkone právnej praxe v advokátskej kancelárii sa dlhodobo venuje výučbe právnickej angličtiny. Kombinácia právo – anglický jazyk ju mimoriadne baví.

Je držiteľkou certifikátov právnickej angličtiny ILEC, TOLES a štátnej všeobecnej skúšky z anglického jazyka s vyznamenaním.

Bola jej…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.