Seminár

Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad

Ing. Hedviga Vadinová

Školenie ponúka účastníkom účtovný, daňový a právny pohľad na zmenky.

Obsahová náplň

  • Právna úprava zmeniek a ich formy využitia v praxi
  • Špecifický slovník výrazov a ich význam v oblasti zmenkového práva
  • Zmenka cudzia – zákonné náležitosti a podmienky jej platnosti
  • Zmenka vlastná – zákonné náležitosti a podmienky jej platnosti
  • Zmenkové operácie (indosament, blankozmenka, akceptácia zmenky,
  • ručenie, zročnosť zmenky, protestácia zmenky, notifikácia, rovnopis zmenky, odpis zmenky, premlčanie, lehoty a ich počítanie, eskont zmeniek)
  • Prípadové štúdie zmeniek s kompletným zaúčtovaním  v súlade s platnou legislatívou v SR. Obsahujú deň uskutočnenia účtovného prípadu, zaúčtovanie v súvahe, zaúčtovanie na podsúvahe
  • Zmenky a platby v hotovosti
  • Platby záväzkov zmenkou a vplyv tejto špecifickej  operácie na nezahrnovanie nezaplatených záväzkov do základu dane
  • Diskusia

Komu je určený

Ekonómom, účtovníkom, právnikom, štatutárom, záujemcom o problematiku

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Ing. Hedviga Vadinová

Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

29.11.2021

ONLINE

Ing. Hedviga Vadinová

29.11.2021

Bratislava

Ing. Hedviga Vadinová

21.2.2022

ONLINE

Ing. Hedviga Vadinová

21.2.2022

Bratislava

Ing. Hedviga Vadinová

12.5.2022

ONLINE

Ing. Hedviga Vadinová

12.5.2022

Bratislava

Ing. Hedviga Vadinová

19.8.2022

ONLINE

Ing. Hedviga Vadinová

19.8.2022

Bratislava

Ing. Hedviga Vadinová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.