Seminár

Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad

Ing. Hedviga Vadinová

Školenie ponúka účastníkom účtovný, daňový a právny pohľad na zmenky.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad

  • Právna úprava zmeniek a ich formy využitia v praxi
  • Špecifický slovník výrazov a ich význam v oblasti zmenkového práva
  • Zmenka cudzia – zákonné náležitosti a podmienky jej platnosti
  • Zmenka vlastná – zákonné náležitosti a podmienky jej platnosti
  • Zmenkové operácie (indosament, blankozmenka, akceptácia zmenky,
  • ručenie, zročnosť zmenky, protestácia zmenky, notifikácia, rovnopis zmenky, odpis zmenky, premlčanie, lehoty a ich počítanie, eskont zmeniek)
  • Prípadové štúdie zmeniek s kompletným zaúčtovaním  v súlade s platnou legislatívou v SR. Obsahujú deň uskutočnenia účtovného prípadu, zaúčtovanie v súvahe, zaúčtovanie na podsúvahe
  • Zmenky a platby v hotovosti
  • Platby záväzkov zmenkou a vplyv tejto špecifickej  operácie na nezahrnovanie nezaplatených záväzkov do základu dane
  • Diskusia

Komu je určený

Ekonómom, účtovníkom, právnikom, štatutárom, záujemcom o problematiku

Harmonogram školenia: Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad

Ing. Hedviga Vadinová

Auditorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.