Seminár

Závislá práca v roku 2024 – Kedy je zamestnávanie živnostníkov nelegálne

JUDr. Zdeňka Dvoranová

NOVINKA. Kedy je zamestnávanie živnostníkov legálne a kedy už nelegálne? Zorientujte sa v problematike a vyhnite sa možným sankciám. Skúsená odborníčka na problematiku pracovného práva vás oboznámi s aktuálne platnou legislatívou a poukáže na najčastejšie pochybenia z praxe.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Závislá práca v roku 2024 – Kedy je zamestnávanie živnostníkov nelegálne

  • Príslušná legislatíva
  • Základný a doplnkový pracovnoprávny vzťah, pracovná zmluva, dohody
  • Nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, zákon a jeho novela
  • Závislá práca, znaky, podnikanie, živnosť
  • S. r. o. a výnimka z nelegálnej práce, konateľ spoločnosti, štatutár, zákaz pracovnoprávneho vzťahu
  • Zákaz prijať prácu alebo službu, dočasné pridelenie
  • Sankcie a zodpovednosti za nelegálne zamestnávanie
  • Ďalšie dôsledky nelegálneho zamestnávania
  • Súdne rozhodnutia

Komu je určený

personalistom, vedúcim pracovníkom, všetkým záujemcom o problematiku

Harmonogram školenia: Závislá práca v roku 2024 – Kedy je zamestnávanie živnostníkov nelegálne

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Závislá práca v roku 2024 – Kedy je zamestnávanie živnostníkov nelegálne

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka je špecialistka na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR manažérka a následne ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.