Seminár

Záverečný účet za rok 2019 - posunutie lehoty

Pre účastníkov webinára je pripravená téma, ktorá sa venuje možnostiam spracovania a predloženia záverečného účtu obce za rok 2019  v predĺženej lehote a to pravdepodobne do konca septembra 2020 v zmysle opatrení vo finančnej oblasti v súvislosti s koronavírusom COVID-19. Webinár sa venuje aj možnostiam použitia peňažných fondov v súčasnom roku a použitiu výnosu z miestneho poplatku za rozvoj v roku 2020.

Obsahová náplň

  • prehľadu povinných náležitostí záverečného účtu,
  • častým otázkam z praxe,
  • výpočtu dlhovej služby obce,
  • prevereniu správnosti zostavenia návrhu záverečného účtu,
  • novelizácii rozpočtových pravidiel územnej samosprávy,
  • dotačnej časti a jej spôsobom zapojenia do záverečného účtu,
  • zverejňovaniu návrhu záverečného účtu a
  • spracovaniu námietok a podnetov verejnosti a občanov k zverejnenému návrhu záverečného účtu.

Komu je určený

zamestnanci obecného úradu (rozpočtári, ekonómovia), mestské úrady, vedúci zamestnanci a starostovia obcí, hlavní kontrolóri obcí a miest

Časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 9:00 - 12:00

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.