Seminár:
Záverečný účet za rok 2019 - posunutie lehoty

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 9:00-13:00

Téma

Pre účastníkov webinára je pripravená téma, ktorá sa venuje možnostiam spracovania a predloženia záverečného účtu obce za rok 2019  v predĺženej lehote a to pravdepodobne do konca septembra 2020 v zmysle opatrení vo finančnej oblasti v súvislosti s koronavírusom COVID-19. Webinár sa venuje aj možnostiam použitia peňažných fondov v súčasnom roku a použitiu výnosu z miestneho poplatku za rozvoj v roku 2020.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

  • prehľadu povinných náležitostí záverečného účtu,
  • častým otázkam z praxe,
  • výpočtu dlhovej služby obce,
  • prevereniu správnosti zostavenia návrhu záverečného účtu,
  • novelizácii rozpočtových pravidiel územnej samosprávy,
  • dotačnej časti a jej spôsobom zapojenia do záverečného účtu,
  • zverejňovaniu návrhu záverečného účtu a
  • spracovaniu námietok a podnetov verejnosti a občanov k zverejnenému návrhu záverečného účtu.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Pre účastníkov webinára je pripravená téma, ktorá sa venuje možnostiam spracovania a predloženia záverečného účtu obce za rok 2019  v predĺženej lehote a to pravdepodobne do konca septembra 2020 v zmysle opatrení vo finančnej oblasti v súvislosti s koronavírusom COVID-19. Webinár sa venuje aj možnostiam použitia peňažných fondov v súčasnom roku a použitiu výnosu z miestneho poplatku za rozvoj v roku 2020.

Súčasťou webinára je možnosť konzultácií s lektorom k predmetnej téme. Webinár sa zameriava najmä  na obce, ktoré doteraz nespracovali, či nepredložili návrh záverečného účtu  v júnovom termíne na rokovanie obecného zastupiteľstva. Rovnako tak webinár odpovedá na otázky ako správne vypočítať dlhovú službu obce a celoročné hospodárenie. Súčasťou webinára sú poznatky lektora z vlastnej desaťročnej praxe kontrolóra v samospráve pri spracovávaní odborných stanovísk k návrhu záverečného účtu a tiež z metodickej a lektorskej praxe za posledné roky. 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

zamestnanci obecného úradu (rozpočtári, ekonómovia), mestské úrady, vedúci zamestnanci a starostovia obcí, hlavní kontrolóri obcí a miest

Lektor

Dr. Jozef Sýkora MBA

Dr. Jozef Sýkora MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Viedol v minulosti tému finančnej kontroly na Úrade Vlády a na Úrade podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu.  Lektor je  aktuálne  prednášajúcim  vzdelávania kontrolórov  v odbore finančné právo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

Časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 9:00 - 12:00

Termíny a prihlásenie - Záverečný účet za rok 2019 - posunutie lehoty

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Verejná správa online

PDF na stiahnutie:  Spravodajca vo verejnej správe