Konferencia

Zásadné zmeny Zákonníka práce a pracovnoprávnych zákonov pre rok 2021 pre zamestnávateľa - kurzarbeit, cezhraničná služba, home office vs. domácka práca, sociálny fond a benefity

Rok 2020 bol jednoznačne aj rokom noviel Zákonníka práce. Aktuálna situácia si vyžiadala 5 novelizácií a ďalšie veľké novelizácie nás čakajú v roku 2021. Už od 1.3.2021 vstúpi do platnosti zásadná novela Zákonníka práce, ktorá sa dotkne oblasti stravovania, domáckej práce a telepráce, ako aj oblasti príplatkov a benefitov a pôsobenia odborov. Množstvo noviniek prinesie aj množstvo povinností pre zamestnávateľov!  

Počas online konferencie získate prehľad v zásadných schválených a  pripravovaných novelách ZP. Podrobne rozeberieme problematiku home officu – pohľad zamestnanca, zamestnávateľa, zodpovednosť za domácky pracovný úraz. A program konferencie doplní vysoko aktuálna téma  zavedenia systému skrátenej pracovnej doby "Kurzarbeit", postavená na praktických ukážkach a príkladoch

Legislatívne povinnosti zamestnávateľa v aktuálnej situácii versus prax. Konferencia očami obľúbených lektoriek z praxe.

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 9:00

  Začiatok online konferencie

 • 9:00 – 10:15

  JUDr. Zdeňka Dvoranová

  Zákonník práce z pohľadu výrazných zmien od 1.1.2021 a 1.3.2021 - Schválené a pripravované novely Zákonníka práce - aktuálne témy a zmeny

  • Schválené zmeny:
  • Doba určitá, prekážky v práci, práca z domácnosti, dovolenky, zákaz výpovede, návrat do práce
  • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
  • Dôležité osobné prekážky v práci
  • Pripravované zmeny:
  • Osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca
  • Možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie
  • Úprava možnosti dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami
  • Úprava kritéria reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa
  • Nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby
  • Minimálna mzda
 • 10:15 – 10:30

  Prestávka

 • 10:30 – 11:45

  JUDr. Zdeňka Dvoranová

  Zákonník práce z pohľadu výrazných zmien od 1.1.2021 a 1.3.2021 - Schválené a pripravované novely Zákonníka práce - aktuálne témy a zmeny

  • - pokračovanie prednášky.
 • 11:45 – 12:00

  BLOK otázok a odpovedí

 • 12:00 – 13:00

  Prestávka 

 • 13:00 – 14:15

  JUDr. Lucia Sabová Danková

  Home office, cezhraničný home office, domácka práca - praktické príklady

  • Výhody pre zamestnanca
  • Obmedzenia na strane zamestnanca a zamestnávateľa
  • Zodpovednosť za domáce úrazy počas výkonu domáckej práce a telepráce
  • Benefit
 • 14:15 – 14:30

  BLOK otázok a odpovedí

 • 14:30 – 15:30

  Mgr. Jana Sapáková

  Prekážky v práci a zavedenie systému Kurzarbeit do slovenského právneho poriadku

  • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
  • Opatrenia prvej pomoci – vzor pre kurzarbeit
  • Informácia o príprave koncepcie zavedenia systému skrátenej pracovnej doby "Kurzarbeit" do slovenského právneho poriadku na účely konzultácií s podnikateľskými subjektmi
  • Kurzarbeit v Českej reublike
  • Nemecko ako vzor pre zavedenie kurzarbeit – príklady z praxe
 • 15:30 – 15:45

  BLOK otázok a odpovedí

 • 15:45

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Konferencia určená mzdovým účtovníkom, majiteľom, konateľom, personalistom.

Video

Konferencia Nové trendy v získavaní zamestnancov v Bratislave

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Bratislave

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Nitre

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Košiciach

Partneri

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

Partneri konferencie 

                   CRIF


               

Mediálny partner

education

Lektori

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k66/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.