Konferencia

Zásadné zmeny Zákonníka práce a pracovnoprávnych zákonov pre rok 2021 pre zamestnávateľa - kurzarbeit, cezhraničná služba, home office vs. domácka práca, sociálny fond a benefity

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Lucia Sabová Danková, Mgr. Jana Sapáková LL.M.Eur

Rok 2020 bol jednoznačne aj rokom noviel Zákonníka práce. Aktuálna situácia si vyžiadala 5 novelizácií a ďalšie veľké novelizácie nás čakajú v roku 2021. Už od 1.3.2021 vstúpi do platnosti zásadná novela Zákonníka práce, ktorá sa dotkne oblasti stravovania, domáckej práce a telepráce, ako aj oblasti príplatkov a benefitov a pôsobenia odborov. Množstvo noviniek prinesie aj množstvo povinností pre zamestnávateľov!  

Počas online konferencie získate prehľad v zásadných schválených a  pripravovaných novelách ZP. Podrobne rozeberieme problematiku home officu – pohľad zamestnanca, zamestnávateľa, zodpovednosť za domácky pracovný úraz. A program konferencie doplní vysoko aktuálna téma  zavedenia systému skrátenej pracovnej doby "Kurzarbeit", postavená na praktických ukážkach a príkladoch

Legislatívne povinnosti zamestnávateľa v aktuálnej situácii versus prax. Konferencia očami obľúbených lektoriek z praxe.

17.2.2021

9.00-15.45

ONLINE

169 EUR

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 9:00

  Začiatok online konferencie

 • 9:00 – 10:15

  JUDr. Zdeňka Dvoranová

  Zákonník práce z pohľadu výrazných zmien od 1.1.2021 a 1.3.2021 - Schválené a pripravované novely Zákonníka práce - aktuálne témy a zmeny

  • Schválené zmeny:
  • Doba určitá, prekážky v práci, práca z domácnosti, dovolenky, zákaz výpovede, návrat do práce
  • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
  • Dôležité osobné prekážky v práci
  • Pripravované zmeny:
  • Osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca
  • Možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie
  • Úprava možnosti dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami
  • Úprava kritéria reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa
  • Nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby
  • Minimálna mzda
 • 10:15 – 10:35

  Prestávka

 • 10:30 – 12:00

  JUDr. Zdeňka Dvoranová

  Zákonník práce z pohľadu výrazných zmien od 1.1.2021 a 1.3.2021 - Schválené a pripravované novely Zákonníka práce - aktuálne témy a zmeny

  • - pokračovanie prednášky.
 • 12:00 – 13:00

  Prestávka 

 • 13:00 – 14:00

  JUDr. Lucia Sabová Danková

  Home office, cezhraničný home office, domácka práca - praktické príklady

  • Výhody pre zamestnanca
  • Obmedzenia na strane zamestnanca a zamestnávateľa
  • Zodpovednosť za domáce úrazy počas výkonu domáckej práce a telepráce
  • Benefit
 • 14:00 – 14:15

  BLOK otázok a odpovedí

 • 14:30 – 15:30

  Mgr. Jana Sapáková

  Kurzarbeit - zavedenie do slovenského právneho poriadku

  • Informácia o príprave koncepcie zavedenia systému skrátenej pracovnej doby "Kurzarbeit" do slovenského právneho poriadku na účely konzultácií s podnikateľskými subjektmi
  • Príklady z praxe nemeckých a českých firiem
 • 15:30 – 15:45

  BLOK otázok a odpovedí

 • 15:45

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Konferencia určená mzdovým účtovníkom, majiteľom, konateľom, personalistom.

Partneri

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

Partneri konferencie 

                   CRIF


               

Mediálny partner

education

Sprievodný program

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Lektori

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s takmer 25-ročnou praxou v tejto oblasti.

Ďalšie semináre lektora

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov…

Ďalšie semináre lektora

Mgr. Jana Sapáková LL.M.Eur

Advokátka, ktorá sa vo svojej praxi špecializuje hlavne na pracovné právo, občianske a obchodné právo. V rámci pracovného práva poskytuje poradenstvo klientom najmä pri uzatváraní pracovných zmlúv, končení pracovných pomerov, vysielaní zamestnancov, ale aj pri vzťahoch k zástupcom zamestnancov a odborovým organizáciám.

Od roku 2008 patrí Jana…

Ďalšie semináre lektora
!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k66/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

17.2.2021

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.