Konferencia

Zamestnávanie cudzincov tretích krajín počas mimoriadnej situácie a po jej skončení

Ing. Peter Varga, JUDr. Lucia Sabová Danková, JUDr. Dominik Oslanec

Aktuálna legislatíva a pripravované zmeny, podmienky obnovy prechodného pobytu, kroky k získaniu jednotlivých povolení, kontroly a pokuty, najčastejšie problémy a príklady z praxe! Na konferencii Vám 3 lektori zodpovedia všetky nejasnosti so zamestnávaním cudzincov z tzv. tretích krajín (krajín mimo EÚ). Nepremeškajte príležitosť opýtať sa lektorov z ÚPSVaR, cudzineckej polície a inšpekcie práce! Veľký priestor bude venovaný Vašim otázkam.

18.3.2021

8:45 - 12:30

ONLINE

149 EUR

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 8:45

  Začiatok online konferencie

 • 8:45 – 9:30

  Ing. Peter Varga, ÚPSVaR

  Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR počas mimoriadnej situácie a po jej skončení

  • Aktuálna legislatíva a zmeny v legislatíve v súvislosti s COVID-19 v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín.
  • Zamestnanie v nedostatkových profesiách.
  • Príklady z praxe v oblasti zamestnávania cudzincov počas mimoriadnej situácie.
  • Pripravované zmeny v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín.
 • 9:30– 10:10

  JUDr. Dominik Oslanec, Cudzinecká polícia

  Prechodný pobyt na účel zamestnania počas mimoriadnej situácie

  • Lektor poskytne informácie o priebehu správneho konania o udelenie/obnovenie prechodného pobytu počas mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19, informácie k povinnostiam zamestnávateľa voči cudzineckej polície, k oprávnenosti pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny po strate zamestnania a informácie k pandemickej situácii na stránkových pracoviskách cudzineckej polície.
 • 10:10 – 10:30

  Prestávka

 • 10:30 – 11:15

  JUDr. Lucia Sabová Danková, Inšpekcia práce

  Zamestnávanie cudzincov – riziká a nelegálne zamestnávanie, praktické príklady

  • Rizikové aspekty zamestnávania cudzincov – získanie povolenia, predĺženie pobytu.
  • Praktické príklady nelegálneho zamestnávania cudzincov odhalené inšpektormi práce.
  • Tipy ako sa vyhnúť situáciám, ktoré môžu byť posúdené ako nelegálne zamestnávanie.
  • Zákaz prijať službu alebo prácu od dodávateľa, ktorý nelegálne zamestnáva cudzincov.
 • 11:15 – 12:30

 • 12:30

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Online konferencie je určená vedúcim zamestnancom, personalistom, mzdárom, konateľom, majiteľom, právnikom, manažérom ľudských zdrojov a všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.

Partneri

Organizátori

Partneri

  

             

         

 

   

Mediálny partner 

 

 

Miesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

Ing. Peter Varga

Skúsený odborník pôsobiaci na Odbore sprostredkovateľských služieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Problematikou zamestnávania cudzincov a občanov EU sa venuje od roku 2004, metodicky túto oblasť usmerňuje od roku 2008.

Ďalšie semináre lektora

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov…

Ďalšie semináre lektora

JUDr. Dominik Oslanec

V súčasnosti pracuje na odbore cudzineckej polície Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. V rámci svojej pracovnej kariéry sa s problematikou cudzincov, ich pobytu, ako aj ich návratov, zaoberá na aplikačnej a metodickej úrovni od roku 1999.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k84/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

18.3.2021

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.