Konferencia

Zákonník práce z pohľadu výrazných zmien 2020/2021 - kurzarbeit, cezhraničná služba, home office vs. domácka práca, zdieľané pracovné miesto, sociálny fond a benefity

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Lucia Sabová Danková, Tina Nekudová, Mgr. Jana Sapáková LL.M. Eur

Máte prehľad v najvýznamnejších novelizáciách Zákonníka práce? Rok 2020 priniesol už tri schválené novely. Ďalšie 2 novely ZP nás do konca roka ešte čakajú. 

Novely prinášajú zmeny v základných oblastiach pracovného práva. Počas konferencie získate nielen prehľad v schválených a  pripravovaných novelách ZP. Program konferencie doplnia praktické prednášky týkajúce sa zavedenia systému skrátenej pracovnej doby "Kurzarbeit". Zameriame sa aj na správne nastavenie benefitov vo firme. A podrobne rozeberieme problematiku home officu – pohľad zamestnanca, zamestnávateľa, zodpovednosť za domácky pracovný úraz.

Upozorníme Vás na legislatívne povinnosti zamestnávateľa v aktuálnej situácii. Konferencia očami obľúbených lektoriek z praxe.

1.12.2020

9.00 - 15.30

ONLINE

169 EUR

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 9:00

  Začiatok online konferencie

 • 9:00 – 10:15

  JUDr. Zdeňka Dvoranová

  Zákonník práce z pohľadu výrazných zmien 2020/2021 - Schválené a pripravované novely Zákonníka práce - aktuálne témy a zmeny

  • Schválené zmeny:
  • Doba určitá, prekážky v práci, práca z domácnosti, dovolenky, zákaz výpovede, návrat do práce
  • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
  • Dôležité osobné prekážky v práci
  • Pripravované zmeny:
  • Osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca
  • Možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie
  • Úprava možnosti dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami
  • Úprava kritéria reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa
  • Nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby
  • Minimálna mzda
 • 10:15 – 10:35

  Prestávka

 • 10:30 – 12:00

  JUDr. Zdeňka Dvoranová

  Zákonník práce z pohľadu výrazných zmien 2020/2021 - Schválené a pripravované novely Zákonníka práce - aktuálne témy a zmeny

  • - pokračovanie prednášky.
 • 12:00 – 13:00

  Prestávka 

 • 13:00 – 14:00

  JUDr. Lucia Sabová Danková

  Home office, cezhraničný home office, domácka práca - praktické príklady

  • Výhody pre zamestnanca
  • Obmedzenia na strane zamestnanca a zamestnávateľa
  • Zodpovednosť za domáce úrazy počas výkonu domáckej práce a telepráce
  • Benefit
 • 14:00 – 14:30

  Mgr. Jana Sapáková

  Kurzarbeit - zavedenie do slovenského právneho poriadku

  • Informácia o príprave koncepcie zavedenia systému skrátenej pracovnej doby "Kurzarbeit" do slovenského právneho poriadku na účely konzultácií s podnikateľskými subjektmi
  • Príklady z praxe nemeckých a českých firiem
 • 14:30 – 15:00

  Tina Nekudová

  Ako správne nastaviť systém benefitov vo firme počas aktuálnej situácie

 • 15:00 – 15:30

  JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Lucia Sabová Danková, Mgr. Jana Sapáková, Tina Nekudová

  BLOK otázok a odpovedí

 • 15:30

  Ukončenie online konferencie

Popis

Máte prehľad v najvýznamnejších novelizáciách ZP? Zákonník práce prešiel v roku 2020 už troma novelami. Ďalšie 2 novely nás ešte do konca roka čakajú.

Novely prinášajú zmeny v základných oblastiach pracovného práva. Počas konferencie získate nielen prehľad v schválených a pripravovaných novelách ZP. Program konferencie doplnia praktické prednášky týkajúce sa zavedenia systému skrátenej pracovnej doby "Kurzarbeit". Zameriame sa aj na správne nastavenie benefitov vo firme.  A podrobne rozeberieme problematiku homeofficu – pohľad zamestnanca, zamestnávateľa, zodpovednosť za domácky pracovný úraz.

Upozorníme vás na legislatívne povinnosti zamestnávateľa v aktuálnej situácii. Konferencia očami obľúbených lektoriek z praxe.

Komu je určený

Konferencia určená mzdovým účtovníkom, majiteľom, konateľom, personalistom.

Partneri

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

Partneri konferencie 

                   CRIF


               

Mediálny partner

education

Sprievodný program

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Lektori

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s takmer 25-ročnou praxou v tejto oblasti.

Ďalšie semináre lektora

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov…

Ďalšie semináre lektora

Tina Nekudová

Je mladá žena, ktorá pôsobí vo viacerých frontoch. Primárne sa momentálne nachádza v úlohe mentorky. Mentoruje nielen jednotlivcov, ale aj skupiny v oblasti osobného rozvoja, komunikácie a stratégie. Prichádza zo spoločnosti Microsoft, kde zastáva úlohu Technical Sales Professional, kde je zodpovedná za najväčších zákazníkov v Českej aj Slovenskej…

Ďalšie semináre lektora

Mgr. Jana Sapáková LL.M. Eur

Jana Sapáková je advokátka, ktorá ukončila Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2000. Následne absolvovala nadstavbové štúdium na právnickej fakulte Univerzity Ludwiga-Maximiliana (LMU) v Mníchove. Vo svojej praxi sa zameriava predovšetkým na pracovné právo, občianske a obchodné právo, ochranu osobných údajov a…

Ďalšie semináre lektora
!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k66/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

1.12.2020

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.