Seminár

Zákon o potravinách

Peter Vinarčík

Zorientujte sa v aktuálne platnom zákone o potravinách a predíďte možným sankciám, ktoré vyplývajú z jeho nedodržania. Spoznajte vaše povinnosti pri výrobe, manipulácii, preprave a skladovaní potravín. Rovnako povinnosti podniku pri predaji potravín. Počas školenia máte možnosť diskutovať s odborníkom z praxe.

Obsahová náplň

  • Umiestnenie v hierarchii legislatívy EÚ
  • Pôsobnosť zákona
  • Povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku pri výrobe potravín
  • Povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku pri manipulácii s potravinami, preprave a skladovaní
  • Povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku pri predaji vrátane predaja na diaľku
  • Kontroly
  • Sankcie
  • Rozhodovacia prax v správnom konaní a súdnom prieskume rozhodnutí správnych orgánov

Komu je určený

Seminár je určený všetkým záujemcom o problematiku.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Peter Vinarčík

Lektor so skúsenosťami v právnom poradenstve, obchodných sporoch, správnom práve aj príprave právnych dokumentov. Je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave. Peter v súčasnosti pôsobí ako vedúci právneho oddelenia spoločnosti TESCO STORES SR, a. s.. A tiež je odborníkom z praxe.

 

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

12.11.2021

ONLINE

Peter Vinarčík

12.11.2021

Bratislava

Peter Vinarčík

13.1.2022

ONLINE

Peter Vinarčík

13.1.2022

Bratislava

Peter Vinarčík

28.4.2022

ONLINE

Peter Vinarčík

28.4.2022

Bratislava

Peter Vinarčík

3.11.2022

ONLINE

Peter Vinarčík

3.11.2022

Bratislava

Peter Vinarčík

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.