Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy v stavebníctve – zmeny od 1. 1. 2022

Ing. Peter Gallovič

Počas školenia sa dozviete o povinnostiach, ktoré sa týkajú pôvodcov a držiteľov odpadov v oblasti stavebníctva pri tvorbe odpadu a nakladaní s ním v roku 2022.

Obsahová náplň

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a schválené zmeny 
 • Základné pojmy a základné ustanovenia
 • Všeobecné povinnosti pôvodcov odpadov a držiteľov odpadov pri nakladaní s odpadmi zo stavebnej činnosti
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – prehľad povinností a možností ich plnenia
 • Odpady zo stavebnej činnosti – výnimka v zákone
 • Komunálny odpad – zmena definícií a úprava zodpovednosti za nakladanie s ním
 • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti
 • Informačný systém odpadového hospodárstva
 • Správne delikty – prehľad pokút
 • Účinnosť ustanovení novely zákona o odpadoch
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok

Komu je určený

Školenie je určené hlavne firmám, ktoré nakladajú s odpadmi (najmä stavebnými odpadmi).

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

8.2.2022

ONLINE

Ing. Peter Gallovič

8.2.2022

Bratislava

Ing. Peter Gallovič

25.4.2022

ONLINE

Ing. Peter Gallovič

25.4.2022

Bratislava

Ing. Peter Gallovič

29.7.2022

ONLINE

Ing. Peter Gallovič

29.7.2022

Bratislava

Ing. Peter Gallovič

24.10.2022

ONLINE

Ing. Peter Gallovič

24.10.2022

Bratislava

Ing. Peter Gallovič

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.