Seminár

Základná práca s kontaktmi, kalendárom, úlohami, tlač

Andrej Ľupták

Pracujete s MS Outlook ako profesionál. Naučíte sa vytvárať a organizovať svoje kontakty. Využívate všetky možnosti kalendára, ako aj ďalšie možnosti, ktoré MS Outlook ponúka na zefektívnenie vašej práce.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Základná práca s kontaktmi, kalendárom, úlohami, tlač

Kontakty

 • Vytvorenie kontaktu
  • Pracovné prostredie modulu Kontakty
  • Ako vytvoriť a uložiť kontakt
  • Vypĺňanie kontaktných polí pri vytváraní kontaktu
  • Pripojenie externých súborov ku kontaktu
  • Vytvorenie a pripojenie vizitky k e-mail správe
 • Organizácia kontaktov
  • Vytvorenie skupiny kontaktov
  • Zoznam kontaktov a rôzne možnosti zobrazenia
  • Vyhľadávanie a zoraďovanie kontaktov
  • Vlastné priečinky kontaktov
  • Organizácia kontaktov vo vlastných priečinkoch
 • Adresná kniha
  • Čo je adresná kniha kontaktov
  • Využitie adresnej knihy pri práci s e-mail správami

Kalendár

 • Zoznámenie sa s kalendárom
  • Možnosti využitia kalendára v MS Outlook – čo všetko môžeme plánovať
  • Pracovné prostredie modulu Kalendár
  • Základné nastavenie prostredia: rozsah pracovného času/týždňa, farebná schéma, atď.
 • Vkladanie udalostí do kalendára
  • Nová plánovaná činnosť a nastavenie jej parametrov
  • Opakovaná plánovaná činnosť
  • Vytvorenie celodennej udalosti, rozdiel medzi plánovanou činnosťou a udalosťou
 • Úlohy
  • Pracovné prostredie modulu Úlohy
  • Vytvorenie novej úlohy
  • Nastavenie pripomenutia a opakovania úlohy
  • Úlohy a e-mailové správy
  • Správa úloh

Ďalšie možnosti MS Outlook

 • Práca s poznámkami
  • Vytvorenie novej poznámky
  • Organizácia poznámok
 • Tlač
  • Možnosti tlače MS Outlook
  • Tlač zoznamu e-mailov a obsahu e-mailov

Komu je určený

všetkým záujemcom

Harmonogram školenia: Základná práca s kontaktmi, kalendárom, úlohami, tlač

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Základná práca s kontaktmi, kalendárom, úlohami, tlač

Andrej Ľupták

Andrej je absolventom gymnázia Jana Papánka v Bratislave. Univerzitné vzdelanie dosiahol v odbore Telekomunikácie na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Ako IT špecialista pôsobil v spoločnostiach Sevitech, a. s., SEPS, a. s., či Tirex, s. r. o. Od roku 2014 sa venuje výhradne lektorskej a vzdelávacej činnosti.

Ako lektor vedie odborné IT kurzy…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.