Seminár

Zadávanie zákaziek na stavebné práce vo verejnom sektore

Ing. Oľga Markovičová

Seminár je zameraný na identifikovanie potrieb súvisiacich s realizáciou stavebných prác pri správe a údržbe nehnuteľného majetku štátu alebo obce a výber vhodného postupu s cieľom podporiť profesionálny prístup osôb realizujúcich súťaže na zadanie zákaziek na poskytovanie projektových prác (služieb) a uskutočnenie stavebných prác a tým podporiť aj efektívne a hospodárne rozhodovanie o vynakladaní verejných finančných prostriedkov.

Obsahová náplň

Zákazky pri zabezpečovaní realizácie stavebných prác pri správe a údržbe nehnuteľného majetku štátu alebo obce z hľadiska zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich právnych predpisov – služby, stavebné práce. Ako ovplyvňuje neznalosť pravidiel alebo nevhodná aplikácia ustanovení zákona o verejnom obstarávaní prípravu a realizáciu súťaží na zadanie zákaziek na projektové práce (služby)  a uskutočnenie stavebných prác vo verejnom sektore.

 

  • zákon o verejnom obstarávaní – stručný prehľad na základe jeho štruktúry
  • identifikácia súvisiacich právnych predpisov vzťahujúcich sa k predmetu zákazky
  • služby – zadanie projektových prác, autorský dozor, prieskumné práce
  • stavebné práce – zadanie stavebných prác vrátane súvisiacich služieb
  • praktické príklady a diskusia

Komu je určený

Zamestnanci povinných osôb podľa zákona o verejnom obstarávaní so základnými znalosťami a praktickými skúsenosťami  z oblasti verejného obstarávania v trvaní aspoň 1 rok.

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Ing. Oľga Markovičová

Vykonáva konzultačnú a lektorskú činnosť. Venuje sa poskytovaniu poradenských služieb v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku, verejného obstarávania a tvorby projektov. Zabezpečuje verejné obstarávanie v rámci projektov na zabezpečenie spolufinancovania z fondov EÚ pre obstarávateľov zo súkromného sektora a verejného sektora.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

23.6.2022

ONLINE

Ing. Oľga Markovičová

23.6.2022

Bratislava

Ing. Oľga Markovičová

26.9.2022

ONLINE

Ing. Oľga Markovičová

26.9.2022

Bratislava

Ing. Oľga Markovičová

5.12.2022

ONLINE

Ing. Oľga Markovičová

5.12.2022

Bratislava

Ing. Oľga Markovičová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.