Seminár

Workshop: Výpočty pre riadenie zásob

Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALog.

So zásobami je vraj iba samé trápenie – manažment nás núti ich znižovať, ale keď chýba, je oheň na streche. Niekedy to vyzerá tak, že „dvaja je málo, ale tri už je veľa“. Sú snáď k dispozícii nejaké vzorčeky a akási teória, ale prax je úplne mimo... alebo nie? Naozaj možno okolo zásob aj niečo rozumné a fungujúce spočítať? URČITE ÁNO!! 

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Workshop: Výpočty pre riadenie zásob

Vezmite si so sebou váš notebook (a prípadne aj vašu reprezentatívnu vzorku dát a poďme sa naučiť riadiť zásoby pomocou niekoľkých celkom dobre spočítateľných parametrov. Všetko si vyskúšame na nami pripravených modelových príkladoch a potom sa pustíme do riešenia úloh, ktoré sú aktuálne pre vás.

Dáta o vašich zásobách nie sú podmienkou (máme k dispozícii množstvo vlastných praktických príkladov), ale sú výhodu, ak chcete precvičované výpočty uplatniť rovno na nich. O aké dáta ide?

 • Príjmy a výdavky vybraných artiklov za zvolené obdobie
 • Prehľady nákupov artiklov za zvolené obdobie
 • Prehľady spotreby alebo predajov artiklov za zvolené obdobie

Sme pripravení s každým prihláseným účastníkom dielne skonzultovať štruktúru jeho dát vopred!

Čo sa naučíte:

 • Správne kategorizovať zásoby
 • Kalkulovať náklady na riadenie zásob
 • Testovať ekonomickosť priebehu zásoby
 • Počítať poistné zásoby
 • Simulovať priebeh zásob v budúcom období
 • Používať efektívne režimy doplňovania zásob na modelových príkladoch
 • Efektívne riadiť zásoby s pravidelnou spotrebou
 • Uspokojivo riadiť zásoby so sporadickou spotrebou
 • Analyzovať modelové (prípadne vaše) súbory dát o zásobách
 • Počítať parametre pre riadenie modelových (prípadne vašich) zásob
 • Overovať stabilitu (citlivosť) zostavených modelov riadenia zásob

Komu je určený

Pracovníkom nákupu kvôli materiálovému zásobovaniu, pracovníkom odbytu kvôli riadeniu zásob hotových výrobkov, všetkým tým, ktorí riadia zásoby tovaru a tiež tým, ktorí majú za úlohu zavádzať kanban alebo naopak implementovať nástroje IT/IS. Teda všetkým, ktorí sa chcú naučiť počítať parametre na riadenie zásob a modelovať ich priebeh.

Harmonogram školenia: Workshop: Výpočty pre riadenie zásob

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Workshop: Výpočty pre riadenie zásob

Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALog.

Jaroslav Bazala je prezidentom Logistickej akadémie, zakladajúcim členom Komory logistických audítorov v ČR a na Slovensku. Od roku 1995 odborne pôsobí v oblasti logistiky ako poradca, projektant, lektor a audítor. Svoju profesijnú kariéru začal ako projektant automatizovaných systémov riadenia výrobných procesov a po dlhodobej pracovnej stáži v…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.