Webinár:
WEBINÁR: Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálnoprávnej legislatívy a pracovného práva

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 9:00 - 15:00

Téma

Aké sú povinnosti zamestnávateľov pri vysielaní zamestnancov do zahraničia? Oboznámte sa s možnosťami vysielania zamestnancov z pohľadu európskeho a slovenského pracovného práva, ako aj práva sociálneho zabezpečenia.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 18.6.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň webinára

Právny rámec, definícia vysielania v rámci EÚ, súvisiace povinnosti

- Novela Zákonníka práce súvisiaca s vysielaním zamestnanca
- Povinnosti domáceho zamestnávateľa pri vysielaní zamestnanca
- Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnanca
- Povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa
- Nelegálne zamestnávanie a zákaz prijať službu

Poskytovanie služieb, voľný pohyb služieb a jeho limity

- Čo je to voľný pohyb služieb
- Kedy nejde o voľný pohyb služieb, ale o usadenie a súvisiace povinnosti
- Medzinárodný prenájom pracovnej sily a poskytnutie služby

Druhy, spôsoby a formy vysielania v slovenskom pracovnom práve

- Pracovné cesty, dočasné pridelenie, výkon práce v zahraničí, pravidelné pracovisko
- Koncernové vysielanie a rozdiel medzi zahraničnou pracovnou cestou a vysielaním
- Nároky na cestovné náhrady

Minimálne pracovné a oznamovacie podmienky v hostiteľskej krajine

- Povinnosť garantovať zamestnancom minimálne pracovné podmienky
- Minimálna mzda poskytovaná podľa predpisov hostiteľského štátu
- Doklady, ktoré musí mať vyslaný pracovník so sebou

Pracovné podmienky a príklady vysielania do jednotlivých štátov EÚ

- Rakúsko, Francúzsko, Nemecko a pod.
- Sankcie za nesplnenie notifikačných povinností

Sociálne zabezpečenie pri vysielaní

- Vysielanie pracovníkov
- Súbežne vykonávaná činnosť v dvoch, alebo viacerých štátoch
- Výnimka
- Formuláre A1

Máte otázky k tomuto webináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Aké sú povinnosti zamestnávateľov pri vysielaní zamestnancov do zahraničia? Oboznámte sa s možnosťami vysielania zamestnancov z pohľadu európskeho a slovenského pracovného práva, ako aj práva sociálneho zabezpečenia. Na WEBINÁRI Vysielanie zamestnancov do EÚ sa naučíte ako správne postupovať. 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Mzdári, personalisti, majitelia spoločností, konatelia firiem.

Lektor

Odborník z praxe

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Časový harmonogram

HARMONOGRAM WEBINÁRA:

  • 9:00 - 12:00 - prednáška
  • 12:00 - 13:00 - obedová prestávka
  • 13:00 - 15:00 - prednáška

Termíny a prihlásenie - WEBINÁR: Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálnoprávnej legislatívy a pracovného práva

  • ONLINE
  • 18.6.2020
  • Odborník z praxe
  • 129,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.