Webinár:
WEBINÁR: Špecifiká v zamestnávaní štátnych zamestnancov po novele zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe od 1. januára 2020 a aktuálne pracovnoprávne opatrenia v nadväznosti na koronavírus COVID-19

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 89 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 9:00-11:00

Téma

Webinár venovaný špecifikám v zamestnávaní štátnych zamestnancov po novele zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe od 1. januára 2020 a aktuálnym pracovnoprávnym opatreniam v nadväznosti na koronavírus COVID-19.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň webinára

 • Ako správne postupovať pri uplatňovaní zákona o štátnej službe po novele s účinnosťou od 1. januára 2020 na konkrétnych príkladoch z aplikačnej praxe, s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy, praktické rady a návody riešení,
 • Najefektívnejšie spôsoby riešenia aktuálnej situácie súvisiace s koronavírusom COVID-19 z pracovnoprávneho hľadiska.
 • Účastníci seminára sa dozvedia, aké sú zásadné zmeny, ktoré priniesla novela zákona o štátnej službe v rámci štátnozamestnaneckých vzťahov v oblasti riadenia ľudských zdrojov:
  • zjednodušenie výberových konaní
  • úprava povinností služobných úradov v nadväznosti na systemizáciu
  • zmeny štátnozamestnaneckého pomeru (preloženie štátneho zamestnanca, zmena druhu štátnej služby atď.)
  • zmeny v preukazovaní bezúhonnosti
  • čiastočná liberalizácia obsadzovania štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe
  • podmienky poskytnutia služobného voľna
  • úprava služobného hodnotenia
  • modifikovanie úpravy podmienok na výkon činnosti mentora
  • modifikovanie úpravy povinnosti vrátiť odstupné
  • a iné legislatívno-technické zmeny
  • aktuálne otázky súvisiace s opatreniami služobných úradov
  • rozdiel medzi teleprácou, domáckou prácou a prácou z domu, tzv. home office
  • nariadenie dovolenky a prekážka na strane zamestnávateľa.

Máte otázky k tomuto webináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Webinár venovaný špecifikám v zamestnávaní štátnych zamestnancov po novele zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe od 1. januára 2020 a aktuálnym pracovnoprávnym opatreniam v nadväznosti na koronavírus COVID-19.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Webinár je určený pre organizácie štátnej správy a štátne rozpočtové organizácie.

Lektor

Mgr. Jaroslava Antalová

Mgr. Jaroslava Antalová

Je absolventkou Univerzity Komenského, filozofickej fakulty, odboru výchovy a vzdelávania dospelých. Celý život pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov, z toho 20 rokov vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Súčasne sa podieľala na príprave a tvorbe právnych predpisov, najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Je lektorkou v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania v štátnej a verejnej správe. V súčasnosti pracuje ako vedúca Osobného úradu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Časový harmonogram

WEBINÁR: 9:00 - 11:00

Termíny a prihlásenie - WEBINÁR: Špecifiká v zamestnávaní štátnych zamestnancov po novele zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe od 1. januára 2020 a aktuálne pracovnoprávne opatrenia v nadväznosti na koronavírus COVID-19

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.