Webinár

WEBINÁR: Príprava mzdových podkladov pre čerpanie príspevku na mzdy zamestnávateľom

Lektor bude prechádzať ako pripraviť mzdové podklady k žiadostiam o príspevky na mzdy AKTUÁLNE za mesiac APRÍL!!

Obsahová náplň

Ako pripraviť mzdové podklady k žiadostiam o príspevky na mzdy:

 • Podpora zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) uzatvorili alebo zakázali prevádzky
 • Zamestnávateľom , ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
  •  Výkaz pre priznanie finančného príspevku – 3A (vysvetlenie mzdových dát potrebných na vyplnenie výkazu)
  •  Výkaz pre priznanie finančného príspevku – 3B (vysvetlenie mzdových dát potrebných na vyplnenie výkazu)

 

Lektor sa bude venovať aj témam:

 • Vymeriavací základ na účel zákona o sociálnom poistení
 • Priemerný hodinový zárobok na pracovnoprávne účely §134 Zákonníka práce
 • Počet hodín prekážky v práci §142 ods. 3, 4  Zákonníka práce
 • Výška náhrady mzdy
 • Ako určiť výšku požadovaného príspevku
 • Výška vyplatenej mzdy
 • Celkový vymeriavací základ na účely zákona o sociálnom poistení za všetkých zamestnancov
 • Náhrada mzdy určená kolektívnou zmluvou
 • Elektronické zasielanie
 • Stav zamestnancov (ako pripraviť tento podklad)

Komu je určený

Riaditeľom, majiteľom, konateľom, mzdárom

Časový harmonogram

WEBINÁR: 9:00 - 10:30

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.