Webinár:
WEBINÁR: Príprava mzdových podkladov pre čerpanie príspevku na mzdy zamestnávateľom

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 89 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 9:00-10:30

Téma

Lektor bude prechádzať ako pripraviť mzdové podklady k žiadostiam o príspevky na mzdy AKTUÁLNE za mesiac APRÍL!!

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 27.5.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň webinára

Ako pripraviť mzdové podklady k žiadostiam o príspevky na mzdy:

 • Podpora zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) uzatvorili alebo zakázali prevádzky
 • Zamestnávateľom , ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
  •  Výkaz pre priznanie finančného príspevku – 3A (vysvetlenie mzdových dát potrebných na vyplnenie výkazu)
  •  Výkaz pre priznanie finančného príspevku – 3B (vysvetlenie mzdových dát potrebných na vyplnenie výkazu)

 

Lektor sa bude venovať aj témam:

 • Vymeriavací základ na účel zákona o sociálnom poistení
 • Priemerný hodinový zárobok na pracovnoprávne účely §134 Zákonníka práce
 • Počet hodín prekážky v práci §142 ods. 3, 4  Zákonníka práce
 • Výška náhrady mzdy
 • Ako určiť výšku požadovaného príspevku
 • Výška vyplatenej mzdy
 • Celkový vymeriavací základ na účely zákona o sociálnom poistení za všetkých zamestnancov
 • Náhrada mzdy určená kolektívnou zmluvou
 • Elektronické zasielanie
 • Stav zamestnancov (ako pripraviť tento podklad)

Máte otázky k tomuto webináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Lektor bude prechádzať ako pripraviť mzdové podklady k žiadostiam o príspevky na mzdy.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Riaditeľom, majiteľom, konateľom, mzdárom

Lektor

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.

Časový harmonogram

WEBINÁR: 9:00 - 10:30

Termíny a prihlásenie - WEBINÁR: Príprava mzdových podkladov pre čerpanie príspevku na mzdy zamestnávateľom

 • ONLINE
 • 27.5.2020
 • Júlia Pšenková
 • 89,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.