Webinár

WEBINÁR: Kataster nehnuteľností a súdna prax

Lektori v rámci WEBINÁRA predložia komplexný pohľad na právnu úpravu katastra nehnuteľností a zápisov do katastra nehnuteľností s prihliadnutím na stanoviská prezentované v súdnej praxi a v rozhodovacej praxi Úradu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností Slovenskej republiky. Osobitnú pozornosť lektori venujú katastru nehnuteľností ako zdroju údajov o nehnuteľnostiach, problematike dobrej viery v správnosť údajov katastra nehnuteľností a možnosti „nápravy“ nesprávneho zápisu do katastra nehnuteľností.

Obsahová náplň

 • kataster nehnuteľností ako jednotná evidencia nehnuteľností a práv k nehnuteľnostiam (predmet evidovania v katastri nehnuteľností a obsah katastra nehnuteľností);
 • zásady spravovania katastra nehnuteľností (s dôrazom na zásadu priority zápisu práv do katastra nehnuteľností);
 • kataster nehnuteľností ako zdroj údajov o nehnuteľnostiach a právach k nehnuteľnostiam (poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností);
 • hodnovernosť a záväznosť údajov katastra nehnuteľností;
 • list vlastníctva a povaha zápisov v liste vlastníctva;
 • konanie v dobrej viere v správnosť údajov katastra nehnuteľností a ochrana osoby konajúcej v dobrej viere v správnosť údajov katastra nehnuteľností;
 • zápis duplicity vlastníctva v katastri nehnuteľností a jeho dôsledky;
 • zápis práv do katastra nehnuteľností (vklad, resp. konanie o návrhu na vklad a záznam);
 • zápis poznámok do katastra nehnuteľností (poznámky informatívneho charakteru, poznámky obmedzujúceho charakteru,  poznámka spornosti);
 • prešetrenie zmien údajov katastra nehnuteľností;
 • oprava chyby v katastrálnom operáte;
 • stanoviská prezentované v súdnej praxi;
 • stanoviská Úradu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností Slovenskej republiky a iných ústredných orgánov štátnej správy vo veciach výkladu právnych noriem týkajúcich sa zápisov do katastra nehnuteľností;

Komu je určený

Zástupca realitných kancelárií, realitný maklér, realitný poradca, zástupca developerských a stavebných spoločností, zamestnanci verejnej správy a samosprávy, osoby, ktoré investujú finančné prostriedky na realitnom trhu, právnik, advokát, koncipient, mediátor, bytové družstvá spoločenstvá, banky, investorské spoločnosti, vlastníci nehnuteľností.

Časový harmonogram

HARMONOGRAM WEBINÁRA:

 • 9:00 - 12:00 - prednáška
 • 12:00 - 13:00 - obedová prestávka
 • 13:00 - 15:00 - prednáška

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.