Seminár:
WEBINÁR: Kataster nehnuteľností a súdna prax

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 9:00-12:00

Téma

Lektor v rámci WEBINÁRA predložia komplexný pohľad na právnu úpravu katastra nehnuteľností a zápisov do katastra nehnuteľností s prihliadnutím na stanoviská prezentované v súdnej praxi a v rozhodovacej praxi Úradu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností Slovenskej republiky. Osobitnú pozornosť lektori venujú katastru nehnuteľností ako zdroju údajov o nehnuteľnostiach, problematike dobrej viery v správnosť údajov katastra nehnuteľností a možnosti „nápravy“ nesprávneho zápisu do katastra nehnuteľností.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 26.5.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

 • kataster nehnuteľností ako jednotná evidencia nehnuteľností a práv k nehnuteľnostiam (predmet evidovania v katastri nehnuteľností a obsah katastra nehnuteľností);
 • zásady spravovania katastra nehnuteľností (s dôrazom na zásadu priority zápisu práv do katastra nehnuteľností);
 • kataster nehnuteľností ako zdroj údajov o nehnuteľnostiach a právach k nehnuteľnostiam (poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností);
 • hodnovernosť a záväznosť údajov katastra nehnuteľností;
 • list vlastníctva a povaha zápisov v liste vlastníctva;
 • konanie v dobrej viere v správnosť údajov katastra nehnuteľností a ochrana osoby konajúcej v dobrej viere v správnosť údajov katastra nehnuteľností;
 • zápis duplicity vlastníctva v katastri nehnuteľností a jeho dôsledky;
 • zápis práv do katastra nehnuteľností (vklad, resp. konanie o návrhu na vklad a záznam);
 • zápis poznámok do katastra nehnuteľností (poznámky informatívneho charakteru, poznámky obmedzujúceho charakteru,  poznámka spornosti);
 • prešetrenie zmien údajov katastra nehnuteľností;
 • oprava chyby v katastrálnom operáte;
 • stanoviská prezentované v súdnej praxi;
 • stanoviská Úradu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností Slovenskej republiky a iných ústredných orgánov štátnej správy vo veciach výkladu právnych noriem týkajúcich sa zápisov do katastra nehnuteľností;

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Lektor v rámci WEBINÁRA predložia komplexný pohľad na právnu úpravu katastra nehnuteľností a zápisov do katastra nehnuteľností s prihliadnutím na stanoviská prezentované v súdnej praxi a v rozhodovacej praxi Úradu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností Slovenskej republiky. Osobitnú pozornosť lektori venujú katastru nehnuteľností ako zdroju údajov o nehnuteľnostiach, problematike dobrej viery v správnosť údajov katastra nehnuteľností a možnosti „nápravy“ nesprávneho zápisu do katastra nehnuteľností.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Zástupca realitných kancelárií, realitný maklér, realitný poradca, zástupca developerských a stavebných spoločností, zamestnanci verejnej správy a samosprávy, osoby, ktoré investujú finančné prostriedky na realitnom trhu, právnik, advokát, koncipient, mediátor, bytové družstvá spoločenstvá, banky, investorské spoločnosti, vlastníci nehnuteľností.

Lektor

Odborník z praxe

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Časový harmonogram

WEBINÁR: 9.00 - 12.00

Termíny a prihlásenie - WEBINÁR: Kataster nehnuteľností a súdna prax

 • ONLINE
 • 26.5.2020
 • Odborník z praxe
 • 129,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Predpisy a dokumenty pre školstvo

Odborné publikácie:  Obchodná angličtina