Seminár:
WEBINÁR: Identifikácia cudzincov - klientov finančnej inštitúcie z pohľadu oprávnenosti a dĺžky pobytu na území Slovenskej republiky

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 9:00 - 12:00

Téma

Cieľom WEBINÁRA je poskytnúť ucelený a komplexný prehlad o kategóriách cudzincov, ktorí sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky, ako potencionálnych klientov finančných inštitúcií. Účastník by mal vedieť identifikovať kategóriu cudzinca, jeho oprávnenosť a potencionálnu dĺžku pobytu na základe predložených dokladov.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 27.4.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

WEBINÁR bude zameraný na poskytnutie informácií:

 1. o jednotlivých kategóriách cudzincov, s ktorými môžu pracovníci finančnej inštitúcie prísť do kontaktu (priameho/nepriameho),
 2. o cudzincoch z pohľadu oprávnenosti ich pobytu na území Slovenskej republiky, dĺžke ich pobytu, možnostiach jeho predĺženia a s tým súvisiace „riziko“ pre finančnú inštitúciu,
 3. o dokladoch preukazujúcich totožnosť, štátnu príslušnosť a oprávnenosť pobytu cudzinca.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom WEBINÁRA je poskytnúť ucelený a komplexný prehlad o kategóriách cudzincov, ktorí sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky, ako potencionálnych klientov finančných inštitúcií. Účastník by mal vedieť identifikovať kategóriu cudzinca, jeho oprávnenosť a potencionálnu dĺžku pobytu na základe predložených dokladov.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

pracovníkom finančných inštitúcií v priamom kontakte s klientom – cudzincom, schvaľovateľ, risk manažment

finančné inštitúcie:   banky, poisťovne a penzijné fondy, podielové fondy, faktoringové, lízingové a splátkové spoločnosti

Lektor

Odborník z praxe

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Časový harmonogram

WEBINÁR: 9.00 - 12.00

Termíny a prihlásenie - WEBINÁR: Identifikácia cudzincov - klientov finančnej inštitúcie z pohľadu oprávnenosti a dĺžky pobytu na území Slovenskej republiky

 • ONLINE
 • 27.4.2020
 • Odborník z praxe
 • 129,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 19.5.2020
 • Odborník z praxe
 • 129,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.