Webinár:
WEBINÁR: Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 9:00-15:00

Téma

Chcete sa dozvedieť o novinkách v oblasti medzinárodného zdaňovania? Máte záujem poznať odpovede na aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov (napr. v oblasti vysielania zamestnancov do/zo zahraničia, zdaňovania/nezdaňovania dividend vyplácaných zo zahraničia, zdaňovania licenčných poplatkov)?

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 1.7.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň webinára

 • Zdaňovanie príjmov digitálnych platforiem na území SR s účinnosťou od 01.01.2018
  • právny rámec zdaňovania príjmov
  • zdaňovanie príjmov osobne prostredníctvom daňovníkov, súvisiace daňové povinnosti daňovníkov (zahraničných prevádzkovateľov digitálnych platforiem)
  • nepriame zdaňovanie príjmov prostredníctvom platiteľov dane, súvisiace daňové povinnosti platiteľov dane (tuzemských poskytovateľov služieb prepravy alebo ubytovania).
 • Posledné zmeny a pripravované opatrenia a novinky v oblasti právneho rámca zdaňovania príjmov v cezhraničných daňových vzťahoch.
 • Vybrané problémy zdaňovania licenčných poplatkov (skutočný vlastník, identifikácia, kvalifikácia a prípady spadajúce do rámca zdaňovania licenčných poplatkov, oslobodenie od dane).
 • Vysielanie zamestnancov do/zo zahraničia.
 • Zdaňovanie/nezdaňovanie „dividend“ vyplácaných zo zahraničia.
 • Problémy a prípady z praxe zaslané účastníkmi (pozn. podmienkou zaradenia konkrétneho problému, alebo prípadu do obsahu seminára formou samostatnej prezentácie pripravenej lektorom je jeho zaslanie organizátorovi seminára v lehote najneskôr do 2 týždňov pred konaním seminára).
 • Vybrané aktuálne stanoviská FR SR v oblasti medzinárodných daňových vzťahov (pozn. zaradenie a rozsah tohto bodu závisí od rozsahu problémov a prípadov z praxe zaslaných účastníkmi v predchádzajúcom bode).

Máte otázky k tomuto webináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Chcete si prekonzultovať vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov a podieľať sa priamo aj na obsahu WEBINÁRA „šitého na mieru" jeho účastníkov? Prostredníctvom interpretácie príslušných daňových a iných právnych predpisov a zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a na konkrétnych prípadoch z praxe získate cenné informácie, poznatky a riešenia aktuálnych problémov zdaňovania v oblasti medzinárodných daňových vzťahov.

Posledné zmeny, pripravované opatrenia a novinky v oblasti zdaňovania príjmov v cezhraničných daňových vzťahoch:

 • Akčný plán BEPS - komplexný súbor opatrení boja proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov do iných jurisdikcií (BEPS), aktivity EÚ - príprava "anti BEPS" smernice, multilaterálnej daňovej zmluvy, smerníc v oblasti AVI.,možné dopady v oblasti výkonu správy daní (dôslednejšie a sofistikovanejšie monitorovanie rizikových štruktúr a transakcií, zvýšený výkon daňovej kontroly v oblasti cezhraničných daňových únikov), odporúčanie pre daňové subjekty – upraviť súčasné štruktúry a dokumentáciu tak, aby bola v súlade s odporúčaniami BEPS.
 • Smernica ATAD I a II.
 • Multilaterálny dohovor OECD na zavedenie AntiBEPS.
 • Smernice EÚ v oblasti AVI (automatická výmena informácií).
 • Novela zákona 2017 v oblasti MDV – transferové oceňovanie.
 • Opatrenia v oblasti výkonu správy dane.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Ekonómovia, daňoví poradcovia, záujemci o problematiku.

Lektor

Odborník z praxe

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Časový harmonogram

HARMONOGRAM WEBINÁRA:

 • 9:00 - 12:00 - prednáška
 • 12:00 - 13:00 - obedová prestávka
 • 13:00 - 15:00 - prednáška

Termíny a prihlásenie - WEBINÁR: Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov

 • ONLINE
 • 1.7.2020
 • Odborník z praxe
 • 129,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.