Webinár:
WEBINÁR: Ako pripraviť podklady z účtovníctva pre čerpanie príspevkov zo štátu

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 99 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 9:00 - 10:30

Téma

Chcete štátnu pomoc v kríze COVID-19? Budú vás analyzovať. Už je podaných viac ako 22000 žiadostí o príspevky zamestnávateľom. Viac ako 10000 bolo podaných nesprávne. Na tomto webinári sa dozviete ako z podvojného účtovníctva pripraviť správne podklady na podanie žiadosti. Správne podklady sú základ Vášho úspechu! Určené pre všetky obchodné spoločnosti. Na webinári ukážeme praktické tipy ako analyzovať a pripraviť podklady pre žiadosti správne (analýza reflektuje aj iné zdroje ako účtovníctvo a účtovnú závierku).

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň webinára

V priebehu webinára lektor na praktických prípadoch ukáže, ako:

  • vypočítať poklesu tržieb obchodnej spoločnosti
  • zistiť či je podnik v ťažkostiach alebo v kríze
  • skontrolovať splatené finančné záväzky voči štátu
  • čítať rozumieť a používať informácie z účtovníctva a účtovnej závierky
  • využiť informácie z analýzy na ďalší rozvoj podniku nielen PO COVID-19
  • Odpovede na vaše otázky počas diskusie

Máte otázky k tomuto webináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Chcete štátnu pomoc v kríze COVID-19? Budú vás analyzovať. Už je podaných viac ako 22000 žiadostí o príspevky zamestnávateľom. Viac ako 10000 bolo podaných nesprávne. Na tomto webinári sa dozviete ako z podvojného účtovníctva pripraviť správne podklady na podanie žiadosti. Správne podklady sú základ Vášho úspechu! Určené pre všetky obchodné spoločnosti. Na webinári ukážeme praktické tipy ako analyzovať a pripraviť podklady pre žiadosti správne.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

riaditeľom, konateľom, manažérom

Lektor

Ing. Peter Andrišin

Ing. Peter Andrišin

Skúsenosti s riadením firiem získal na rôznych pozíciách v medzinárodných aj slovenských firmách v priebehu viac ako 20 rokov. Na Slovensku úspešne budoval a pomohol firmám v problémoch transformovať sa na ziskové spoločnosti atraktívne pre zamestnancov. V čase krízy prispel k rozvoju viacerých obchodných spoločností zmenou stratégie, zmenou procesov, zavedením controllingu a dôslednej kontroly spolu s vytvorením nových atraktívnych produktov. Výsledky a postupy k ich dosiahnutiu prezentoval na viacerých medzinárodných konferenciách v Európe. Špecializuje sa na finančný manažment, no výrazné úspechy dosiahol v oblasti riadenia ľudí, projektového riadenia a manažmentu zmien.

Časový harmonogram

WEBINÁR: 9:00 - 10:30