Seminár:
Vykurovanie budov - vykurovacie systémy

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Oblasť zameraná na progresívne vykurovacie sústavy vo všetkých druhoch budov a typoch prevádzok. Konvekčné, sálavé a kombinované vykurovacie sústavy. 

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Progresívne vykurovacie sústavy.
 • Energetická náročnosť, ekonomická efektívnosť a environmentálna šetrnosť vykurovacích sústav.
 • Znižovanie spotreby energie a požiadavky na budovy s takmer nulovou potrebou energie.
 • Spätné získavanie tepla a rekuperačné vetranie.
 • Voľba, výpočet, návrh a posúdenie vykurovacích sústav.
 • Montáž, prevádzka a servis vykurovacích sústav.
 • Meranie a regulácia vykurovacích sústav. Riadiace systémy budov a dispečing.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Oblasť zameraná na progresívne vykurovacie sústavy vo všetkých druhoch budov a typoch prevádzok. Konvekčné, sálavé a kombinované vykurovacie sústavy. Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie, systémy TABS. Teplovzdušné vykurovanie a spätné získavanie tepla, rekuperácia tepla. Nové trendy z ohľadom na Smernicu EÚ 31/2010 o energetickej hospodárnosti budov – budovy s takmer nulovou potrebou energie. Progresívne materiály rozvodov, armatúr, čerpacej techniky, príslušenstva vykurovacích sústav a tepelných izolácií. Voľba, výpočet, návrh a posúdenie vykurovacích sústav.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

montážnym a servisným technikom, obchodno-technickým pracovníkom, projektantom, energetikom, správcom budov, všetkým záujemcom o problematiku

Lektor

doc. Ing. Daniel Kalús PhD.

doc. Ing. Daniel Kalús PhD.

Absolvoval Stavebnú fakultu STU v Bratislave (SVŠT – Slovenská vysoká škola technická), odbor Pozemné stavby – medziodborové štúdium TZB v roku 1993. Od ukončenia vysokoškolského štúdia pôsobí na Katedre TZB ako vysokoškolský pedagóg.  V roku 1998 získal vedecký titul - doktorát PhD., a taktiež odvtedy doposiaľ zastáva funkciu vedúceho oddelenia Vykurovania na Katedre TZB. V roku 2003 habilitoval a získal akademický titul docent. Zaoberá sa úsporami energií, optimalizáciou návrhu vykurovacích sústav, aplikáciou energetických systémov v nízkoenergetických a energeticky pasívnych stavbách. Je autorom odbornej publikácie: „Plynové infražiariče – progresívne vykurovanie priemyselných hál“, vysokoškolských skrípt: „Vykurovacie sústavy“ a množstva odborných článkov. Zároveň je autorom troch úžitkových vzorov na Slovensku a jedného európskeho patentu v oblasti aktívnej tepelnej ochrany budov. V praxi pôsobil ako zástupca vedúceho hospodárskej správy budov, obchodno-technický zástupca firmy pôsobiacej v oblasti TZB, energeticko-stavebný poradca a výrobno–technický riaditeľ stavebnej firmy. Je autorizovaným inžinierom v odbore TZB, oprávnený vykonávať energetickú certifikáciu, stavebný dozor a stavbyvedúci .

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Vykurovanie budov - vykurovacie systémy

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme