Seminár:
Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Seminár sa venuje praktickej realizácii finančnej kontroly v prostredí verejnej správy s definovaním jej náležitostí a zároveň informácií z kontrolnej praxe (najmä z pohľadu výkonu základnej finančnej kontroly).

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Základné zásady finančnej kontroly
 • Finančné operácie vo verejnej správe
 • Vzťah základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly
 • Poskytovanie finančných prostriedkov
 • Finančná kontrola na mieste
 • Diskusia a zhrnutie
 • Záver

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Súčasťou seminára je objasnenie finančných operácií vo verejnej správe v nadväznosti na správne a úplné overenie základnou finančnou kontrolou. Bližšie sa seminár venuje dodržaniu zásady „kontroly štyroch očí“ a prípadom konfliktov v pri výkone finančnej kontroly.  Účastníkom sú prezentované najčastejšie finančné operácie alebo ich časti a dodržanie súladu s kritériami v zmysle zákona podľa výkonu v praxi. Zároveň sa seminár bližšie venuje podpisovému oprávneniu za výkon základnej finančnej kontroly a možnostiam spracovania interných smerníc. Súčasťou seminára je i metodická pomoc k spracovaniu internej smernice. Seminár sa venuje aj administratívnej finančnej kontrole, kde lektor zhŕňa časté prípady z vlastnej praxe kontrolóra a najmä jej výkon pri poskytovaní prostriedkov dotácií a transferov. Lektor účastníkom objasňuje aj vzory výkonu finančnej kontroly na mieste a jej aplikáciu v prostredí štátnej správy a samosprávy obcí a miest.

Súčasťou seminára je i prezentácia lektorovej publikácie:

Praktický sprievodca pre obce a ROPO s príkladmi účtovania a rozpočtovania
(Verlag Dashofer, vydaní v máji 2016)

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

zamestnancom zodpovedným za overenie finančných operácií z prostredia verejnej správy (ekonómovia, mzdári, zamestnanci zodpovední za zverený majetok, zásoby, či finančnú hotovosť, personalistom, účtovníkom, kontrolórom, štatutárom a riaditeľom, prednostom, vedúcim zamestnancom)

Lektor

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2020

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme