Seminár

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2020

Seminár sa venuje praktickej realizácii finančnej kontroly v prostredí verejnej správy s definovaním jej náležitostí a zároveň informácií z kontrolnej praxe (najmä z pohľadu výkonu základnej finančnej kontroly).

Obsahová náplň

  • Základné zásady finančnej kontroly
  • Finančné operácie vo verejnej správe
  • Vzťah základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly
  • Poskytovanie finančných prostriedkov
  • Finančná kontrola na mieste
  • Diskusia a zhrnutie
  • Záver

Komu je určený

zamestnancom zodpovedným za overenie finančných operácií z prostredia verejnej správy (ekonómovia, mzdári, zamestnanci zodpovední za zverený majetok, zásoby, či finančnú hotovosť, personalistom, účtovníkom, kontrolórom, štatutárom a riaditeľom, prednostom, vedúcim zamestnancom)

Lektor

Termíny a miesto konania

Adresa bude upresnená

Bratislava

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.