" />

Seminár:
Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra 

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Oboznámte sa s požiadavkami kladenými na zhotoviteľa stavby, alebo na zhotoviteľov častí stavby a s obsahom a rozsahom činností stavbyvedúceho a vedúceho montéra.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 5.8.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Odborný profil pracovníkov vykonávajúcich činnosť stavbyvedúceho (vedúceho montéra).
 • Vedenie uskutočňovania stavieb – vybraná činnosť vo výstavbe.
 • Zmluvné zabezpečenie zhotovenia stavby alebo časti stavby.
 • Obsah a rozsah činnosti stavbyvedúceho (vedúceho montéra).
 • Spolupráca stavbyvedúceho (vedúceho montéra) s technickým dozorom objednávateľa.
 • Činnosť stavbyvedúceho (vedúceho montéra) pri riadení investičnej výstavby.
 • Operatívne porady vedenia stavby.
 • Kontrolné porady zástupcov štatutárnych orgánov účastníkov výstavby.
 • Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko.
 • Vedenie stavebných denníkov.
 • Odovzdanie a prevzatie dokončených častí stavby.
 • Odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby.
 • Doklady, ktoré pripraví stavbyvedúci (vedúci montér) k odovzdaniu a prevzatiu dokončených častí stavby.
 • Zmluvné zabezpečenie výkonu stavbyvedúceho (vedúceho montéra).

Poznámky

 • Diskusia k jednotlivým témam bude prebiehať súbežne s témami.
 • Počas seminára možno diskutovať aj o ďalších problémoch z oblasti investičnej výstavby.
 • Ku každej téme budú uvádzané aj praktické skúsenosti a odporúčania prednášateľa.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Na našom odbornom seminári sa oboznámite s požiadavkami, ktoré sú kladené na zhotoviteľa stavby alebo častí stavby. Obsahom bude aj rozsah činností stavbyvedúceho a vedúceho montéra pri zhotovovaní stavby alebo častí stavby. Zdôraznime tiež nevyhnutnosť aktívnej, tvorivej spolupráce stavbyvedúceho (vedúceho montéra) s technickým dozorom objednávateľa.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Zhotovitelia stavieb, alebo častí stavieb, pracovníci, ktorí vykonávajú činnosť stavbyvedúceho, alebo vedúceho montéra.

Lektor

Ing. Vladimír Hanzel

Ing. Vladimír Hanzel

Referencie

"Bol som veľmi spokojný, páčil sa mi spôsob akým lektor Ing. Vasil Ivanov, PhD. prednášal." Renomont Slovakia, s.r.o.

"Lektor bol pripravený, v danom obore je skusený a vie uviesť príklady z praxe." Heineken Slovensko, a.s.

"Bol som spokojný s prednášajúcim po obdornej stránke, aj znalosti a kompetencii. Príjemný prejav a záujem o diskusiu." SES TLMACE, a.s.

 

Časový harmonogram

Termíny a prihlásenie - Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra 

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 5.8.2019
 • Ing. Vladimír Hanzel
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 29.11.2019
 • Ing. Vladimír Hanzel
 • 165,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Enviro

Odborné publikácie:  Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001