Seminár

Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra 

Ivan Pauer

Oboznámte sa s požiadavkami kladenými na zhotoviteľa stavby, alebo na zhotoviteľov častí stavby a s obsahom a rozsahom činností stavbyvedúceho a vedúceho montéra.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na ">hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra 

  • Stavbyvedúci podľa zákona č. 50/1976 Zb.
  • Stavebný denník podľa zákona č. 50/1976 Zb.
  • Montážny denník podľa zákona č. 50/1976 Zb.
  • Projekt organizácie výstavby pri príprave a uskutočňovaní stavby
  • Stavebný dozor (technický dozor) podľa zákona č. 50/1976 Zb.
  • Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko č. 396/2006 Z. z.
  • Praktické skúsenosti z prípravy a realizácie stavieb –prax
  • Diskusia.

Komu je určený

Zhotovitelia stavieb, alebo častí stavieb, pracovníci, ktorí vykonávajú činnosť stavbyvedúceho, alebo vedúceho montéra.

Harmonogram školenia: Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra 

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra 

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.