Seminár

Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra 

Ivan Pauer

Oboznámte sa s požiadavkami kladenými na zhotoviteľa stavby, alebo na zhotoviteľov častí stavby a s obsahom a rozsahom činností stavbyvedúceho a vedúceho montéra.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na ">zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • Stavbyvedúci podľa zákona č. 50/1976 Zb.
  • Stavebný denník podľa zákona č. 50/1976 Zb.
  • Montážny denník podľa zákona č. 50/1976 Zb.
  • Projekt organizácie výstavby pri príprave a uskutočňovaní stavby
  • Stavebný dozor (technický dozor) podľa zákona č. 50/1976 Zb.
  • Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko č. 396/2006 Z. z.
  • Praktické skúsenosti z prípravy a realizácie stavieb –prax
  • Diskusia.

Komu je určený

Zhotovitelia stavieb, alebo častí stavieb, pracovníci, ktorí vykonávajú činnosť stavbyvedúceho, alebo vedúceho montéra.

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Termíny a miesto konania

18.4.2023

ONLINE

Ivan Pauer

18.4.2023

Bratislava

Ivan Pauer

25.7.2023

ONLINE

Ivan Pauer

25.7.2023

Bratislava

Ivan Pauer

17.10.2023

ONLINE

Ivan Pauer

17.10.2023

Bratislava

Ivan Pauer

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na ">zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.