" />

Seminár:
Výklad stavebného zákona (líniové stavby) 

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 185 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 5
Najbližší termín: 21.3.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Výklad stavebného zákona (líniové stavby) 

Výklad stavebného zákona

Líniovými stavbami sú podľa stavebného zákona najmä:

 • ropovody, plynovody, produktovody, teplovody,
 • diaľnice, cesty a miestne komunikácie,
 • stavby dráh,
 • podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny,
 • vodovodné a kanalizačné rady, ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály,
 • vedenia elektronickej komunikačnej siete,
 • letiská,
 • prístavy,
 • prípadne iné, o ktorých tak rozhodne príslušný orgán.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Výklad stavebného zákona (líniové stavby) 

Projektanti, manažment, správcovia, inžiniering (osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s líniovými stavbami pri navrhovaní, projektovaní, povoľovaní, manažmente a pod.).

Lektor - Výklad stavebného zákona (líniové stavby) 

Ing. Michal Kán

Ing. Michal Kán

Lektor pôsobí na odbore štátnej stavebnej správy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Časový harmonogram - Výklad stavebného zákona (líniové stavby) 

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Výklad stavebného zákona (líniové stavby) 

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 21.3.2019
 • Ing. Michal Kán
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 29.5.2019
 • Ing. Michal Kán
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 17.7.2019
 • Ing. Michal Kán
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 11.9.2019
 • Ing. Michal Kán
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 3.10.2019
 • Ing. Michal Kán
 • 185,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Výklad stavebného zákona (líniové stavby) 

Odborný portál:  Enviro

Odborné publikácie:  Elektronický právnik