Seminár

Výkaz ziskov a strát – významný zdroj informácií o výkonnosti firmy

Dr. Milan Veščičík

Výkaz ziskov a strát spolu so Súvahou a Výkazom cash flow poskytujú manažérom, majiteľom, ale aj externým záujemcom dôležité informácie o výkonnosti firmy aj o jej možných rizikách.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Výkaz ziskov a strát – významný zdroj informácií o výkonnosti firmy

 • Hlavné princípy interpretácie Výkazu ziskov a strát z hľadiska posúdenia výkonnosti firmy
  • Postavenie zisku v štruktúre ekonomicko-finančných ukazovateľov
  • Parametre rentability zabezpečujúce udržateľný rast
  • Vplyv vývoja ukazovateľov z Výkazu ziskov a strát na bilančnú rovnováhu firmy
  • Analýza rozhodujúcich parametrov rentability a ich vplyv na finančnú stabilitu
 • Výkaz ziskov a strát – jeho miesto v celkovom finančnom zdraví firmy
  • Vzťah medzi výkazom ziskov a strát a bilančnou štruktúrou
  • Vzťah medzi výkazom ziskov a strát a výkazom cash flow
  • Riziká vyplývajúce z vývoja vzťahu medzi ukazovateľmi výkazu ziskov a strát a štruktúrou súvahy
  • Analýza vývoja štruktúry Výkazu ziskov a strát a jej vplyv na cash flow firmy
 • Vplyv bilančnej nerovnováhy na vývoj štruktúry nákladov a výnosov
  • Analýza výkazu ziskov a strát z hľadiska rizika zvýšenia finančnej závislosti
  • Analýza príčin vplyvu vývoja nákladov, výnosov a zisku na štruktúru likvidity
 • Nedostatky Výkazu ziskov a strát pre riadenie firmy a riešenie
  • Prečo nepostačujú údaje z Výkazu ziskov a strát pre bezpečné riadenie?
  • Dôsledky daňovej optimalizácie na údaje vo Výkaze ziskov a strát
  • Eliminácia slabín Výkazu ziskov a strát pomocou Manažérskej výsledovky

Komu je určený

Seminár je určený riaditeľom a majiteľom firiem, ekonómom a začínajúcim finančným manažérom, pracovníkom kontrolingu a všetkým ďalším, ktorých zaujíma táto problematika.

Harmonogram školenia: Výkaz ziskov a strát – významný zdroj informácií o výkonnosti firmy

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Výkaz ziskov a strát – významný zdroj informácií o výkonnosti firmy

Dr. Milan Veščičík

Riaditeľ poradenskej spoločnosti GRADIENT 5 Milan Veščičík je skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou nielen vo vedení seminárov, ale najmä v oblasti finančných a podnikových analýz, tvorby podnikateľských plánov, stratégií, implementácii kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz a optimalizácií.…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.