Seminár

Výkaz ziskov a strát – významný zdroj informácií o výkonnosti firmy

Dr. Milan Veščičík

Výkaz ziskov a strát spolu so Súvahou a Výkazom cash flow poskytujú manažérom, majiteľom, ale aj externým záujemcom dôležité informácie o výkonnosti firmy aj o jej možných rizikách.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Hlavné princípy interpretácie Výkazu ziskov a strát z hľadiska posúdenia výkonnosti firmy
  • Postavenie zisku v štruktúre ekonomicko-finančných ukazovateľov
  • Parametre rentability zabezpečujúce udržateľný rast
  • Vplyv vývoja ukazovateľov z Výkazu ziskov a strát na bilančnú rovnováhu firmy
  • Analýza rozhodujúcich parametrov rentability a ich vplyv na finančnú stabilitu
 • Výkaz ziskov a strát – jeho miesto v celkovom finančnom zdraví firmy
  • Vzťah medzi výkazom ziskov a strát a bilančnou štruktúrou
  • Vzťah medzi výkazom ziskov a strát a výkazom cash flow
  • Riziká vyplývajúce z vývoja vzťahu medzi ukazovateľmi výkazu ziskov a strát a štruktúrou súvahy
  • Analýza vývoja štruktúry Výkazu ziskov a strát a jej vplyv na cash flow firmy
 • Vplyv bilančnej nerovnováhy na vývoj štruktúry nákladov a výnosov
  • Analýza výkazu ziskov a strát z hľadiska rizika zvýšenia finančnej závislosti
  • Analýza príčin vplyvu vývoja nákladov, výnosov a zisku na štruktúru likvidity
 • Nedostatky Výkazu ziskov a strát pre riadenie firmy a riešenie
  • Prečo nepostačujú údaje z Výkazu ziskov a strát pre bezpečné riadenie?
  • Dôsledky daňovej optimalizácie na údaje vo Výkaze ziskov a strát
  • Eliminácia slabín Výkazu ziskov a strát pomocou Manažérskej výsledovky

Komu je určený

Seminár je určený riaditeľom a majiteľom firiem, ekonómom a začínajúcim finančným manažérom, pracovníkom kontrolingu a všetkým ďalším, ktorých zaujíma táto problematika.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Dr. Milan Veščičík

Riaditeľ poradenskej spoločnosti GRADIENT 5 Milan Veščičík je skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou nielen vo vedení seminárov, ale najmä v oblasti finančných a podnikových analýz, tvorby podnikateľských plánov, stratégií, implementácii kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz a optimalizácií.…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

21.6.2023

ONLINE

Dr. Milan Veščičík

21.6.2023

Bratislava

Dr. Milan Veščičík

19.9.2023

ONLINE

Dr. Milan Veščičík

19.9.2023

Bratislava

Dr. Milan Veščičík

4.12.2023

ONLINE

Dr. Milan Veščičík

4.12.2023

Bratislava

Dr. Milan Veščičík

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.