Seminár

Výber postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitnej zákazky

Ing. Oľga Markovičová

Školenie je zamerané na prípravnú fázu procesu verejného obstarávania pri nadlimitnej zákazke.

Obsahová náplň

  • Zákon o verejnom obstarávaní – stručný prehľad na základe jeho štruktúry
  • Identifikácia súvisiacich právnych predpisov vzťahujúcich sa k predmetu nadlimitnej zákazky
  • Analýza potrieb
  • Analýza trhu
  • Analýza zúčastnených strán
  • Riziká pri určení predpokladanej hodnoty zákazky a definovaní predmetu nadlimitnej zákazky
  • Postupy pri zadaní nadlimitnej zákazky
  • Príklady z praxe
  • Diskusia

Komu je určený

Zamestnanci povinných osôb podľa zákona o verejnom obstarávaní so základnými znalosťami a praktickými skúsenosťami z oblasti verejného obstarávania v trvaní aspoň 1 rok

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Ing. Oľga Markovičová

Vykonáva konzultačnú a lektorskú činnosť. Venuje sa poskytovaniu poradenských služieb v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku, verejného obstarávania a tvorby projektov. Zabezpečuje verejné obstarávanie v rámci projektov na zabezpečenie spolufinancovania z fondov EÚ pre obstarávateľov zo súkromného sektora a verejného sektora.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

11.10.2021

Bratislava

Ing. Oľga Markovičová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.