Seminár:
Výber postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitnej zákazky

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-12.00

Téma

Školenie je zamerané na prípravnú fázu procesu verejného obstarávania pri nadlimitnej zákazke.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 25.1.2021
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Zákon o verejnom obstarávaní – stručný prehľad na základe jeho štruktúry
 • Identifikácia súvisiacich právnych predpisov vzťahujúcich sa k predmetu nadlimitnej zákazky
 • Analýza potrieb
 • Analýza trhu
 • Analýza zúčastnených strán
 • Riziká pri určení predpokladanej hodnoty zákazky a definovaní predmetu nadlimitnej zákazky
 • Postupy pri zadaní nadlimitnej zákazky
 • Príklady z praxe
 • Diskusia

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Seminár je zameraný na prípravnú fázu procesu verejného obstarávania s cieľom podporiť profesionálny prístup zúčastnených osôb, identifikovať riziká, súvisiace právne predpisy, a tým podporiť aj efektívne a hospodárne rozhodovanie o vynakladaní verejných finančných prostriedkov.

Lektorka počas kurzu uvedie množstvo príkladov z praxe.

Budeme sa venovať prípravnému procesu zadávania nadlimitnej zákazky vo verejnom obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich právnych predpisov z hľadiska individuálnych potrieb povinných osôb so zameraním na riziká ovplyvňujúce vhodný výber postupu.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Zamestnanci povinných osôb podľa zákona o verejnom obstarávaní so základnými znalosťami a praktickými skúsenosťami z oblasti verejného obstarávania v trvaní aspoň 1 rok

Lektor

Ing. Oľga Markovičová

Vykonáva konzultačnú a lektorskú činnosť. Venuje sa poskytovaniu poradenských služieb v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku, verejného obstarávania a tvorby projektov. Zabezpečuje verejné obstarávanie v rámci projektov na zabezpečenie spolufinancovania z fondov EÚ pre obstarávateľov zo súkromného sektora a verejného sektora.

Časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 9:00 - 12:00

Termíny a prihlásenie - Výber postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitnej zákazky

 • 25.1.2021
 • Ing. Oľga Markovičová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • 19.4.2021
 • Ing. Oľga Markovičová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • 19.7.2021
 • Ing. Oľga Markovičová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • 11.10.2021
 • Ing. Oľga Markovičová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme