Seminár

Výber a hodnotenie dodávateľov

Výber, riadenie a hodnotenie vhodných dodávateľov je jedným zo zásadných rozhodnutí, ktoré musí každá spoločnosť brať ako prostriedok na dosiahnutie svojich cieľov a uspokojenie svojich potrieb v konkurenčnom boji.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Čo vám odovzdáme a čo vás naučíme:

 • Základné pravidlá nakupovania
 • Požiadavky na výber dodávateľa
 • Uzatváranie obchodných zmlúv
 • Objednávky – špecifikácia produktu
 • Požiadavky na dokumentáciu
 • Výber, hodnotenie dodávateľov a KPI na sledovanie kritérií
 • Zákaznícke audity
 • Budovanie dodávateľských vzťahov
 • Riadenie dodávateľov, vzájomná komunikácia
 • Dodávateľské manuály a portály
 • Dodávateľské scorecards

Ak tieto postupy nepoznáte, či naopak chcete prehĺbiť svoje vedomosti a zručnosti, ste práve vy cieľovými poslucháčmi nášho školenia. Po ukončení kurzu budete schopní zavádzať metódy výberu a hodnotenia dodávateľov.

Komu je určený

Školenie je určené pracovníkom útvarov logistiky, nákupu či zásobovania, predstaviteľom vedenia kvality, manažérom a kontrolórom kvality alebo majstrom. Bude prínosom pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.