Seminár

Výber a hodnotenie dodávateľov

Ing. Aleš Mandák ALog.

Výber, riadenie a hodnotenie vhodných dodávateľov je jedným zo zásadných rozhodnutí, ktoré musí každá spoločnosť brať ako prostriedok na dosiahnutie svojich cieľov a uspokojenie svojich potrieb v konkurenčnom boji.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Výber a hodnotenie dodávateľov

Čo vám odovzdáme a čo vás naučíme:

 • Základné pravidlá nakupovania
 • Požiadavky na výber dodávateľa
 • Uzatváranie obchodných zmlúv
 • Objednávky – špecifikácia produktu
 • Požiadavky na dokumentáciu
 • Výber, hodnotenie dodávateľov a KPI na sledovanie kritérií
 • Zákaznícke audity
 • Budovanie dodávateľských vzťahov
 • Riadenie dodávateľov, vzájomná komunikácia
 • Dodávateľské manuály a portály
 • Dodávateľské scorecards

Ak tieto postupy nepoznáte, či naopak chcete prehĺbiť svoje vedomosti a zručnosti, ste práve vy cieľovými poslucháčmi nášho školenia. Po ukončení kurzu budete schopní zavádzať metódy výberu a hodnotenia dodávateľov.

Komu je určený

Školenie je určené pracovníkom útvarov logistiky, nákupu či zásobovania, predstaviteľom vedenia kvality, manažérom a kontrolórom kvality alebo majstrom. Bude prínosom pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Harmonogram školenia: Výber a hodnotenie dodávateľov

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Výber a hodnotenie dodávateľov

Ing. Aleš Mandák ALog.

 Od roku 2010 zastáva pozíciu Supply Chain riaditeľa v spoločnosti Meopta - optika, s.r.o. v Přerově, ktorá sa radí k svetovým výrobcom optiky špecializujúca sa na návrh, vývoj, konštrukciu, výrobu a montáž optických, optomechanických a optoelektronických systémov. Je absolventom Mendelovej univerzity v Brne. Manažérske vedomosti a zručnosti v…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.