Seminár:
Verejné obstarávanie od 1.1.2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Školenie v nižšie uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 o VO. Približuje nové inštitúty resp. úpravy vo verejnom obstarávaní v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 o VO v aplikačnej praxi vrátane novely zákona č.345/2018, ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný od 1.1.2020).

termín

Počet seminárov k dispozícií : 20
Najbližší termín: 15.10.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

Školenie vedie lektorka, ktorá má dlhoročnú prax vo verejnom obstarávaní. Kompetentne vysvetlí celý postup verejného obstarávania aj na príkladoch. Odpovie na vaše otázky a povie o skúsenostiach s uplatňovaním zákona v praxi.

 • Smernice vo VO, príprava novely zákona o VO.
 • Nové výnimky z postupov VO, definícia in-house zadávania zákaziek.
 • Finančné limity, predpokladaná hodnota zákazky, predbežné trhové konzultácie.
 • Centrálne VO, spoločné VO, cezhraničné VO.
 • Zmena zmluvy a odstúpenie od zmluvy, evidencia referencií.
 • Elektronická komunikácia.
 • Nové postupy vo VO, rozdelenie na časti, zmiešané zákazky.
 • Podmienky účasti a posúdenie ich splnenia, konflikt záujmov, JED.
 • Opis predmetu zákazky, súťažné podklady, kritériá na vyhodnotenie ponúk, zábezpeka.
 • Elektronický katalóg, dynamické nákupné systémy.
 • Predkladanie a otváranie ponúk, vyhodnotenie ponúk.
 • Uzavretie zmluvy, súčinnosť, register partnerov verejného sektora.
 • Nové úpravy v jednotlivých postupoch VO (verejná/užšia súťaž, RKsZ, RKsZ, súťažný dialóg).
 • Zadávanie podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou, elektronické trhovisko.
 • Zverejňovacie povinnosti verejného obstarávateľa.
 • Zoznamy vedené ÚVO – nové úpravy.
 • Revízne postupy.
 • Sankcie a prechodné ustanovenia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Školenie v uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 o VO. Približuje nové inštitúty resp. úpravy vo verejnom obstarávaní v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 o VO v aplikačnej praxi vrátane novely zákona č.345/2018, ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný od 1.1.2020).

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Záujemci a uchádzači o verejné obstarávanie, osoby pripravujúce žiadosti o účasť, ponuky, návrhy; osoby zostavujúce žiadosti o nápravu a námietky pre záujemcov, uchádzačov či účastníkov.

Lektor

Mgr. Martina Galabová

Mgr. Martina Galabová

Špecialistka s dlhoročnou praxou vo verejnom obstarávaní, pôsobí na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako metodik odboru verejného obstarávania. Pracovala tiež na Ministerstve financií SR v centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotke a v súkromných spoločnostiach ako konzultantka pre verejné obstarávanie. Má bohaté skúsenosti s realizáciou postupov verejného obstarávania pre prijímateľov prostriedkov z fondov EÚ a taktiež s poradenstvom v oblasti vereného obstarávania pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a uchádzačov. Venuje sa publikačnej činnosti, lektorovaniu a poradenskému servisu. Je autorka publikácie „Centrálne verejné obstarávanie“ vydavateľstva VERLAG DASHŐFER.

Referencie

"Seminár splnil moje očakávania, čo sa týka odbornosti. Rada sa zúčastním opäť." DATALAN a.s.

"Seminár bol veľmi dobrý. Výklad pani lektorky bol odborný, ale zároveň priblížený na pochopenie vo forme mnohých príkladov." ROCHE Slovensko, s.r.o.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Verejné obstarávanie od 1.1.2020

 • 15.10.2020
 • Mgr. Martina Galabová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 15.10.2020
 • Mgr. Martina Galabová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 29.10.2020
 • Mgr. Martina Galabová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 29.10.2020
 • Mgr. Martina Galabová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 16.12.2020
 • Mgr. Martina Galabová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 16.12.2020
 • Mgr. Martina Galabová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 3.2.2021
 • Mgr. Martina Galabová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 3.2.2021
 • Mgr. Martina Galabová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 1.4.2021
 • Mgr. Martina Galabová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 1.4.2021
 • Mgr. Martina Galabová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 3.6.2021
 • Mgr. Martina Galabová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 3.6.2021
 • Mgr. Martina Galabová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 22.9.2021
 • Mgr. Martina Galabová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 22.9.2021
 • Mgr. Martina Galabová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 8.11.2021
 • Mgr. Martina Galabová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 8.11.2021
 • Mgr. Martina Galabová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • Nitra
 • 22.11.2021
 • Mgr. Martina Galabová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 22.11.2021
 • Mgr. Martina Galabová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 16.12.2021
 • Mgr. Martina Galabová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 16.12.2021
 • Mgr. Martina Galabová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Škola efektívne

PDF na stiahnutie:  Cvičenie a zdokonaľovanie pamäti