Seminár

Všeobecne záväzné nariadenia a vnútorné predpisy obcí pre novozvolených starostov v roku 2020

JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Školenie je venované problematike všeobecne záväzných nariadení a vnútorným predpisom obcí. Garantujeme Vám individuálny prístup lektora.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Všeobecne záväzné nariadenia a vnútorné predpisy obcí pre novozvolených starostov v roku 2020

  • Problémy pri vydávaní VZN a vnútorných predpisov obce: proces prípravy, vydania a aplikácie VZN obce 
  • Ktoré činnosti obec upravuje VZN
  • Ktoré oblasti obec nemôže upravovať VZN
  • Dôvody častých protestov prokuratúry a zrušenia VZN súdom
  • Vnútorné predpisy obce 
  • Kompetencie zastupiteľstva a starostu, proces pri ich vydávaní a ich právna záväznosť,
  • Najčastejšie nedostatky v normotvorbe obcí - praktické skúsenosti

Komu je určený

starostom obcí, poslancom zastupiteľstiev, hlavným kontrolórom, odborným zamestnancom

Harmonogram školenia: Všeobecne záväzné nariadenia a vnútorné predpisy obcí pre novozvolených starostov v roku 2020

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Všeobecne záväzné nariadenia a vnútorné predpisy obcí pre novozvolených starostov v roku 2020

JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Vysoko hodnotený lektor v oblasti Zákona o obecnom zriadení, Kompetenčného zákona, Obecnej normotvorby a pod. Je autorom vyše päťdesiatich zahraničných a domácich vedeckých a odborných článkov z oblasti správneho práva.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.