Konferencia:
Úspešná mzdárka 2020 - zmeny v oblasti miezd, ročného zúčtovania a Zákonníku práce

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 139 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-15.00

Téma

Konferencia o najdôležitejších zmenách v mzdovej účtárni pre rok 2020, ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti za  rok 2019  a zmenách v Zákonníku práce. Odborníčky z praxe Vám poskytnú dostatok dôležitých informácií a sú pripravené odpovedať na Vaše otázky. 

termín

Najbližší termín: 13.2.2020

Program konferencie

Program konferencie aktuálne pripravujeme s lektormi. Mená lektorov a program konferencie budú v najbližšom čase zverejnené na stránke.

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

O najdôležitejších zmenách v oblasti miezd pre rok 2020, ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti za rok 2019 a zmenách v zákonníku práce sa dozviete práve na tejto konferencii. Odborníčky z praxe Vám poskytnú dostatok dôležitých informácií a sú pripravené odpovedať na Vaše dotazy.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

mzdovým účtovníkom, majiteľom, konateľom, personalistom

Lektori

Ing. Martina Švaňová

Ing. Martina Švaňová

Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s takmer 25 ročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako podniková právnička, neskôr ako vedúca oddelenia personálnej práce, sociálnej starostlivosti a výchovy a vzdelávania Od  roku 1994 pracovala ako právnik - expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia. V rokoch 1991 až 2006 bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť  sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

V súčasnosti vykonáva lektorskú a poradenskú činnosť. Patrí medzi vyhľadávané lektorky. Účastníci jej školení oceňujú najmä schopnosť podať zložitú tému jednoduchou formou, ale tiež odbornosť a ľudský prístup.

Mgr. Jana Sapáková LL.M.Eur

Mgr. Jana Sapáková LL.M.Eur

Advokátka, ktorá sa vo svojej praxi špecializuje hlavne na pracovné právo, občianske a obchodné právo. V rámci pracovného práva poskytuje poradenstvo klientom najmä pri uzatváraní pracovných zmlúv, končení pracovných pomerov, vysielaní zamestnancov, ale aj pri vzťahoch k zástupcom zamestnancov a odborovým organizáciám.

Od roku 2008 patrí Jana Sapáková do tímu advokátskej kancelárie Dvořák Hager & Partners. Študovala na právnickej fakulte univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a absolvovala postgraduálne štúdium „Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht (LL.M.Eur.) na právnickej fakulte univerzity Ludwig-Maximilian v Mníchove.

Okrem slovenského materinského jazyka ovláda plynule nemecký a anglický jazyk. Spolu s kolegami je autorkou praktického komentára k Zákonu o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov a spoluautorkou nasledovných článkov  

Publikácie

Časový harmonogram

Termíny a prihlásenie - Úspešná mzdárka 2020 - zmeny v oblasti miezd, ročného zúčtovania a Zákonníku práce

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
  • 13.2.2020
  • 139,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Video

Konferencia Najdôležitejšie legislatívne zmeny v Bratislave

Záznam

Video

Konferencia Nové trendy v získavaní zamestnancov v Bratislave

Záznam

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Bratislave

Záznam

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Nitre

Záznam

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Košiciach

Záznam

Partneri

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

             

     

marykay        dvořák hager & partners

     

Mediálny partnerIné produkty k danej téme