Seminár

Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca

Bogárová

Školenie určené všetkým konateľom a riaditeľom firiem, ktorí chcú byť v obraze a získať právne minimum potrebné pre každodennú prax. Počas kurzu sa zameriame na trestnoprávnu zodpovednosť konateľov a riaditeľov. Získate prehľad o najčastejších chybách, ktoré vznikajú pri uzatváraní zmlúv či v pracovnoprávnych vzťahoch. Poradíme, ako uzatvárať zmluvy online. Každý účastník školenia obdrží navyše potrebnú dokumentáciu v pracovnoprávnych vzťahoch a v zmluvných vzťahoch so zákazníkmi/partnermi aj s návodom.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca

 • Trestná zodpovednosť konateľov/riaditeľov – ktoré konanie je trestné?
 • Najčastejšie trestné činy konateľov/riaditeľov
 • Nastavenie procesov na vylúčenie trestnej zodpovednosti konateľov/riaditeľov
 • Aké zmluvy uzatvárať? Obchodnú/občiansku/ pracovnú zmluvu?
 • Základné rozdiely a problémy podľa uzatváraných typoch zmlúv
 • Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a konateľom/riaditeľom
 • Náhrada škody – kedy ju je povinný hradiť konateľ/riaditeľ?
 • Základné pravidlá ako konať v pracovnoprávnych vzťahoch
 • Najčastejšie chyby v pracovnoprávnych vzťahoch (sankcia 36x náhrada mzdy)
 • Aké zmluvy uzatvárať so zákazníkmi a obchodnými partnermi
 • Online uzatvorenie zmluvy
 • Ako a kedy vymáhať financie od zákazníkov a obchodných partnerov
 • Štátne kontroly a povinnosti konateľov/riaditeľov
 • Diskusia

Komu je určený

Školenie je určené konateľom a riaditeľom firiem.

Harmonogram školenia: Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.