Seminár

Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Školenie určené všetkým konateľom a riaditeľom firiem, ktorí chcú byť v obraze a získať právne minimum potrebné pre každodennú prax. Počas kurzu sa zameriame na trestnoprávnu zodpovednosť konateľov a riaditeľov. Získate prehľad o najčastejších chybách, ktoré vznikajú pri uzatváraní zmlúv či v pracovnoprávnych vzťahoch. Poradíme, ako uzatvárať zmluvy online. Každý účastník školenia obdrží navyše potrebnú dokumentáciu v pracovnoprávnych vzťahoch a v zmluvných vzťahoch so zákazníkmi/partnermi aj s návodom.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Trestná zodpovednosť konateľov/riaditeľov – ktoré konanie je trestné?
 • Najčastejšie trestné činy konateľov/riaditeľov
 • Nastavenie procesov na vylúčenie trestnej zodpovednosti konateľov/riaditeľov
 • Aké zmluvy uzatvárať? Obchodnú/občiansku/ pracovnú zmluvu?
 • Základné rozdiely a problémy podľa uzatváraných typoch zmlúv
 • Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a konateľom/riaditeľom
 • Náhrada škody – kedy ju je povinný hradiť konateľ/riaditeľ?
 • Základné pravidlá ako konať v pracovnoprávnych vzťahoch
 • Najčastejšie chyby v pracovnoprávnych vzťahoch (sankcia 36x náhrada mzdy)
 • Aké zmluvy uzatvárať so zákazníkmi a obchodnými partnermi
 • Online uzatvorenie zmluvy
 • Ako a kedy vymáhať financie od zákazníkov a obchodných partnerov
 • Štátne kontroly a povinnosti konateľov/riaditeľov
 • Diskusia

Komu je určený

Školenie je určené konateľom a riaditeľom firiem.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. s viac ako 11 ročnou právnou praxou. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce. Klientov zastupuje v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, pred orgánmi činnými v trestnom konaní a v konaniach…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

23.6.2023

ONLINE

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

23.6.2023

Bratislava

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

5.9.2023

ONLINE

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

5.9.2023

Bratislava

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

26.10.2023

ONLINE

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

26.10.2023

Bratislava

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.