Seminár

Tréning - Ako predať sám seba (vlastný public relations)

Cieľom tréningu je naučiť sa preberať zodpovednosť za seba, čo najlepšie poznať seba samého, kto ste a čo prostredníctvom svojho špecifického profilu chcete a môžete dosiahnuť.  

Obsahová náplň

 • Kto som, prejavy silných a slabých stránok osobnosti v správaní a ich možné pôsobenie na druhých (klientov):
  • charakterové vlastnosti, miesto kontroly
  • emočná stabilita/labilita
  • motivátory a sabotéri
  • silné a slabé stránky, kompetencie a osobný potenciál
  • záujmy a odpory
  • ciele ktoré chcete dosiahnuť
 • Rozvoj sebavedomia založený na rozvoji vlastnej osobnosti
 • Ako spoznať a odhadnúť reakcie iných na naše správanie
 • Úprava vlastného vystupovania a pôsobenia na iných
 • Pozitívna prezentácia seba samého a dosiahnutých výsledkov

Komu je určený

pracovníkom v telemarketingu

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.