Seminár:
Tréning - Ako predať sám seba (vlastný public relations)

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 330 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Cieľom tréningu je naučiť sa preberať zodpovednosť za seba, čo najlepšie poznať seba samého, kto ste a čo prostredníctvom svojho špecifického profilu chcete a môžete dosiahnuť.  

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Kto som, prejavy silných a slabých stránok osobnosti v správaní a ich možné pôsobenie na druhých (klientov):
  • charakterové vlastnosti, miesto kontroly
  • emočná stabilita/labilita
  • motivátory a sabotéri
  • silné a slabé stránky, kompetencie a osobný potenciál
  • záujmy a odpory
  • ciele ktoré chcete dosiahnuť
 • Rozvoj sebavedomia založený na rozvoji vlastnej osobnosti
 • Ako spoznať a odhadnúť reakcie iných na naše správanie
 • Úprava vlastného vystupovania a pôsobenia na iných
 • Pozitívna prezentácia seba samého a dosiahnutých výsledkov

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Tréning vytvára príležitosť pre účastníkov, ktorým záleží na budovaní kariéry, dosiahnuť dlhodobý úspech prostredníctvom vlastného "public relations".  Podobne ako pri marketingu produktov a služieb ide o plánovanú a systematickú prezentáciu a prevzatie zodpovednosti za seba, posilnenie pozitívneho vnímania súčasnými i potenciálnymi zákazníkmi, partnermi či konkurentmi.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

pracovníkom v telemarketingu

Lektor

PhDr. Tatiana Lesayová

PhDr. Tatiana Lesayová

Od roku 1995 až doteraz pôsobí ako certifikovaná lektorka, trénerka, koučka a jej témy sú úzko spojené s osobným životom jednotlivca a rozvojom jeho kompetencií pre všetky úrovne zamestnania. Venuje sa najmä témam ako je: sebapoznanie a umenie vyznať sa v druhých, zefektívňovanie komunikácie, rozvíjanie emočnej inteligencie,  zvládanie záťažových a emočne náročných situácií a problémov, riešenie konfliktov a vedenie vyjednávania, prezentačné zručnosti, stratégie a techniky na zvyšovanie životnej spokojnosti a  Work Life Balance, manažérske kompetencie, diplomatický protokol, spoločenská a biznis etiketa.

Je absolventkou štúdia psychológie a pedagogiky na MGPI v Moskve. Počas rokov 1993 až 1995 pracovala na projekte PHARE Reštrukturalizácia trhu práce (výber zamestnania a voľba povolania) s nemeckými, dánskymi a francúzskymi partnermi. V roku 2004 absolvovala tréning pre  AC a DC zamerané na hodnotenie a rozvoj pracovníkov v Belgicku a mnohé ďalšie. Je certifikovanou terapeutkou na metódu PSYCH-K, Liečebné kódy podľa Alexa Loyda a NLP.

Pracovala vo viacerých manažérskych pozíciách, bola výkonnou riaditeľkou personálnej spoločnosti APPEL Infowork a neskôr riaditeľkou personálnej spoločnosti ASMEA a ASMEA SQ s. r. o.

Referencie v oblasti individuálneho osobného rozvoja  a manažérskych kompetencií:

Volkswagen, a. s., Slovnaft a. s., SPP a. s., HB Reavis, Duslo Šaľa a. s., DS Systems s. r. o., Hyundai Motor Czech s. r. o., Natur Pack a. s., Allianz Slovenská poisťovňa a. s., Kancelária prezidenta SR, Národná rada SR, Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Inštitút pre verejnú správu, Sociálna poisťovňa a. s. a ďalšie. 

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Tréning - Ako predať sám seba (vlastný public relations)

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme