Seminár

Trenažér výberového rozhovoru

PhDr. Martin Jakubek PhD.

Cieľom tréningu je najmä prakticky precvičiť dopytovanie sa na obvyklé pracovné kompetencie, ale aj "vykoľajovače", teda problematické osobnostné tendencie a hodnotové nastavenie.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Trenažér výberového rozhovoru

Stručná úvodná informácia o základných poznatkových východiskách pre vedenie výberových rozhovorov.

Rozdelenie účastníkov do skupín, štúdium scenárov rozhovorov v skupinách, interaktívny nácvik vedenia štruktúrovaného behaviorálneho rozhovoru a hodnotenia výstupov z neho.

Striedanie rolí interviewera, kandidáta, pozorovateľa

Zhodnotenie silných a slabých stránok rozhovoru, poskytnutie spätnej väzby

Ťažisko: Nácvik tvorby otázok k najdôležitejším kompetenciám a ich využitia v rámci rozhovoru

Rozumové schopností (má ich tento uchádzač dostatočné na to, aby správne riešil problémy, ktoré v práci môžu nastať a dokázal rozhodovať s primeranou kvalitou?)

Integrita (môžem sa spoľahnúť, že ide o slušného a solídneho človeka, rešpektujúceho zákony a pravidlá, s predvídateľným správaním?)

Pracovitosti (Aké pracovné nasadenie od neho môžem očakávať? Vytrvá v ňom dlhodobo, aj keby podmienky neboli priaznivé? Aký je jeho zmysel pre detail, vzťah k poriadku, zodpovednosť? Kedy a koľko samostatnej iniciatívy prejaví?)

Bezproblémovej spolupráce a medziľudských vzťahov (nejde o toxického človeka, znehodnocujúceho vlastný pracovný výkon tým, že je schopný znechutiť či rozoštvať viacero ľudí okolo seba, vytvárať zbytočné alebo nekonštruktívne konflikty? Dokáže podporovať ostatných, nezištne povýšiť tímové ciele nad vlastné?)

Zásady záverečného zhodnotenia kandidáta, kvalifikovaný odhad jeho kompetencií.

Komu je určený

Uchádzač by za sebou ideálne mal mať tréning štruktúrovaného behaviorálneho alebo kompetenčného rozhovoru vo výbere zamestnancov, alebo rozsiahlu prax vo vedení výberových rozhovorov, alebo psychologické vzdelanie.

Harmonogram školenia: Trenažér výberového rozhovoru

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Trenažér výberového rozhovoru

PhDr. Martin Jakubek PhD.

Je absolventom štúdia psychológie na FFUK Bratislava v r. 1986, v rovnakom roku mu bol udelený PhDr. Od r. 1987 pedagogicky a výskumne pôsobí na Katedre psychológie FFUK Bratislava, v poslednom období v pozícii odborného asistenta.  V roku 2008 získal titul PhD. Jeho pedagogická činnosť je rôznorodá, vyučuje predmety ako z okruhu základných…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.