Seminár

Transferové oceňovanie v praktických príkladoch

Ing. Milan Kúdela

Školenie ponúka praktický pohľad na problémy transferového oceňovania.

Obsahová náplň

 • posledné aktualizovane zmeny 
 • rozdelenie dokumentácii
 • základne metódy a modely
 • rizika refakturácie
 • kritéria výberu subjektu na kontrolu pri spriaznených transakciách - dotazník
 • prirážky pri refakturácií
 • povinnosť predložiť kalkuláciu pri transakciách
 • vzor rizikovej a funkčnej analýzy
 • praktické príklady:
  • výpočet úroku pri pôžičkách
  • výpočet cenového intervalu pri veľkoobchode
  • výpočet cenového intervalu pri maloobchode
  • výpočet cenového intervalu pri finančných službách

Komu je určený

Seminár je určený všetkým, ktorí s problematikou transferového oceňovania pracujú, resp. plánujú pracovať.

Referencie

"Príjemné vystupovanie lektora, pôsobil kľudným dojmom, vedel reagovať na otázky." 

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Ing. Milan Kúdela

Daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie a správu daní a poplatkov. Je držiteľom certifikátu účtovných štandardov US GAAP, publikuje v odbornej literatúre a venuje sa prednáškovej činnosti…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

13.4.2022

ONLINE

Ing. Milan Kúdela

13.4.2022

Bratislava

Ing. Milan Kúdela

12.9.2022

ONLINE

Ing. Milan Kúdela

12.9.2022

Bratislava

Ing. Milan Kúdela

11.11.2022

ONLINE

Ing. Milan Kúdela

11.11.2022

Bratislava

Ing. Milan Kúdela

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.