Seminár

Transferové oceňovanie v praktických príkladoch

Ing. Milan Kúdela

Školenie ponúka praktický pohľad na problémy transferového oceňovania.

Obsahová náplň

 • posledné aktualizovane zmeny 
 • rozdelenie dokumentácii
 • základne metódy a modely
 • rizika refakturácie
 • kritéria výberu subjektu na kontrolu pri spriaznených transakciách - dotazník
 • prirážky pri refakturácií
 • povinnosť predložiť kalkuláciu pri transakciách
 • vzor rizikovej a funkčnej analýzy
 • praktické príklady:
  • výpočet úroku pri pôžičkách
  • výpočet cenového intervalu pri veľkoobchode
  • výpočet cenového intervalu pri maloobchode
  • výpočet cenového intervalu pri finančných službách

Komu je určený

Seminár je určený všetkým, ktorí s problematikou transferového oceňovania pracujú, resp. plánujú pracovať.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Ing. Milan Kúdela

Daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie a správu daní a poplatkov. Je držiteľom certifikátu účtovných štandardov US GAAP, publikuje v odbornej literatúre a venuje sa prednáškovej činnosti…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

27.7.2021

ONLINE

Ing. Milan Kúdela

27.7.2021

Bratislava

Ing. Milan Kúdela

6.10.2021

ONLINE

Ing. Milan Kúdela

6.10.2021

Bratislava

Ing. Milan Kúdela

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.