" />

Seminár:
Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019 

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 170 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti!

termín

Počet seminárov k dispozícií : 14
Najbližší termín: 18.12.2018
Miesto: Žilina

Obsahová náplň školenia - Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019 

 • Význam dokumentácie k transferovému oceňovaniu.
 • Kto a v akom rozsahu má vypracovať dokumentáciu k transferovému oceňovaniu v nadväznosti na usmernenie MF SR č.MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • Funkčná a riziková analýza, jej význam a dopad na tvorbu transferovej ceny, ako aj jej interpretácia v dokumentácii.
 • Tradičné metódy transferového oceňovania (ako sa uplatňujú, silné a slabé stránky, príklady).
 • Ziskové metódy transferového oceňovania (ako sa uplatňujú, silné a slabé stránky, príklady).
 • Výber vhodnej metódy transferového oceňovania.
 • Porovnávacia analýza a jej jednotlivé etapy, časté problémy a chyby pri porovnávacej analýze.
 • Čo znamená, že transakcie sú porovnateľné a aké základné aspekty je potrebné si pri porovnávaní závislých a nezávislých transakcií všímať (tzv. faktory porovnateľnosti, napr. zmluvné podmienky, ekonomické podmienky, funkcie a riziká) a ako tieto aspekty vplývajú na transferovú cenu?
 • Osobitné aspekty dokumentácie (významnosť, jazyk, v ktorom je potrebné pripraviť dokumentáciu a pod.).
 • Obsah dokumentácie s ohľadom na rôzne typy transakcií, ako sú transakcie, ktorých predmetom sú služby, transakcie s majetkom (hmotným a nehmotným majetkom), ako aj finančné transakcie.
 • Dokumentácia a odsúhlasenie metódy transferového oceňovania.
 • Dokumentácia a povolenie korešpondujúcej úpravy.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Problematika transferových cien sa stáva čoraz pálčivejšou otázkou tak pre daňovníkov, ktorí majú transakcie so zahraničnými závislými osobami, ako aj pre tých, ktorí uskutočňujú transakcie s tuzemskými prepojenými osobami. Každý rok zákon o dani z príjmov nesie so sebou zmeny, ktoré vytvárajú pre daňovníkov množstvo otázok.

Aj v januári 2018 priniesla novela zákona o dani z príjmov opäť zmeny v súvislosti s transferovým ocenením, a to najmä v definícii závislej osoby.

V januári 2017 sa uskutočnili zmeny v zákone o dani z príjmov v súvislosti s transferovým ocenením, a síce zmeny v definícii závislej osoby, zmeny v oblasti korešpondujúcej úpravy pre daňovníkov, ktorí uskutočňujú transakcie s tuzemskými závislými osobami, zmeny v § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov, zavedenie pojmu „kontrolovaná transakcia“, či zmeny v odsúhlasení metódy transferového oceňovania. Legislatívne zmeny zahŕňajú aj zdvojnásobenie pokút za porušenie princípu nezávislého vzťahu, ak by došlo k úmyselnému vyhýbaniu sa plateniu daní.

Aké zmeny sa udiali v oblasti transferového oceňovania, aká má byť správna dokumentácia, aby bola vhodným dôkazom pre správcu dane, v akom rozsahu a ktorú dokumentáciu treba vypracovať, čo je to vlastne princíp nezávislého vzťahu a ako aplikovať metódy transferového oceňovania?

Práve s týmito a ďalšími otázkami Vám radi pomôžeme.

Nezabúdajte, že dokumentáciu k transferovému oceňovaniu môže požadovať správca dane v odôvodnených prípadoch, čo nemusí byť vždy len daňová kontrola, a to do 15 dní. Preto je vhodné si dokumentáciu pripraviť vopred.

Zúčastnite sa nášho kurzu a pripravte si dokumentáciu, ktorá bude preukazovať, že Vaše ceny sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019 

Všetkým, ktorí by mali s problematikou transferového oceňovania pracovať v budúcnosti, alebo s ňou už pracujú a pritom si nie sú celkom istí, či postupujú správne.

Lektor - Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019 

Ing. Zuzana Kvasničková

Ing. Zuzana Kvasničková

Pôsobí na oddelení kontroly medzinárodného zdaňovania na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty. Venuje sa kontrole dane z príjmov právnickej osoby so zameraním na transferové oceňovanie, daň vyberanú zrážkou a daň z príjmov zo závislej činnosti v súvislosti s problematikou medzinárodného prenájmu pracovnej sily. Zúčastňuje sa stretnutí organizovaných OECD a IOTA ohľadom transferového oceňovania a zdaňovania nadnárodných spoločností.

Ing. Veronika Frnková PhD.

Ing. Veronika Frnková PhD.

Kontrole dane z príjmov právnických osôb sa venuje viac ako 12 rokov. V súčasnosti pôsobí na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty, kde sa špecializuje na kontrolu dane z príjmov právnických osôb so zameraním na transferové oceňovanie a aspekty medzinárodného zdaňovania. Ako interná lektorka pôsobí aj vo finančnej správe.

Referencie - Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019 

"Bez výhrad, rýchle reakcie na otázky, prepojenie na praktické príklady." Marius Pedersen, a.s.

"Vzhľadom na náročnosť témy prednášky bola prednáška vedená dobrým štýlom - jednoduchšie vysvetlenie témy." janom, s.r.o.

"Veľká odborníčka pani Kvasničková a ako osoba veľmi príjemná." NESS Slovensko, a.s.

"Lektorka sa zaujímala o naše konkrétne problémy, odpovedala na naše otázky, ak bolo nutné veci viackrát vysvetlila, rozprávala pútavo, má dostatočné znalosti." 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

Časový harmonogram - Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019 

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019 

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 18.12.2018
 • Ing. Veronika Frnková PhD.
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 17.1.2019
 • Ing. Zuzana Kvasničková
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 21.2.2019
 • Ing. Veronika Frnková PhD.
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 19.3.2019
 • Ing. Zuzana Kvasničková
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 17.4.2019
 • Ing. Veronika Frnková PhD.
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 13.5.2019
 • Ing. Zuzana Kvasničková
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 12.6.2019
 • Ing. Veronika Frnková PhD.
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 2.7.2019
 • Ing. Zuzana Kvasničková
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 7.8.2019
 • Ing. Veronika Frnková PhD.
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 21.8.2019
 • Ing. Veronika Frnková PhD.
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 6.9.2019
 • Ing. Veronika Frnková PhD.
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 26.9.2019
 • Ing. Zuzana Kvasničková
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 9.10.2019
 • Ing. Veronika Frnková PhD.
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 28.10.2019
 • Ing. Veronika Frnková PhD.
 • 170,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019