Seminár

TPM – totálne produktívna údržba

Metóda Total Productive Maintenance – TPM predstavuje súčasť výrobnej filozofie podniku, ktorý zahŕňa všetky útvary podniku a predstavuje vzájomné prepojenie údržby a výroby s technickým zabezpečením konštrukcie a technológie, ale tiež logistiky. Náš seminár je zameraný na TPM a nadväznosť na všetky ostatné podporné procesy, nielen tie výrobné.

Prakticky vedený seminár s množstvom obrázkov, ukážok a metodík, s fokusom na logistiku a pridanú hodnotu pre každý proces. Keďže straty sú vo väčšine podnikov doteraz na veľmi vysokej a neprijateľnej úrovni, je nutné sa omnoho viac zaoberať vhodným a novým spôsobom údržby a správy strojov aj zariadení.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Na seminári si predstavíme:

  • ako predídeme eliminácii porúch, chýb a všetkých ďalších strát na zariadení,
  • ako postupne zvýšime efektívnosť zariadení, zlepšíme zisk firmy a vytvoríme vyhovujúce pracovné podmienky.

Seminár sa venuje tiež:

  •  dlhodobému rastu kvalifikácie pracovníkov a ich zapojeniu do zlepšovania procesov.

Do detailu a na praktických príkladoch si uvedieme problematiku:

  • autonómnej údržby – 7 krokov autonómnej údržby,
  • metodiku OEE – základné princípy prevencie porúch a postup pri implementácii.

Súčasťou školenia je tiež audit procesov a vizualizácia.

Komu je určený

Seminár je určený nielen manažérom výroby, oddeleniam TPM, ale tiež manažérom logistiky, majstrom a vedúcim skladov, ktorí chcú zlepšiť fungovanie oddelenia logistiky alebo skladového hospodárstva so znalosťou TPM. Ďalej je určený všetkým, ktorí majú záujem sa vzdelávať, kariérne rásť a prinášať do spoločnosti nové nápady, impulzy a inovácie.
Je určený pre všetkých, ktorí sa venujú principiálne odstraňovaniu plytvania v procesoch, ako sú: Muda – strata, nadbytočnosť, plytvanie, Mura – nerovnomernosť, nepravidelnosť a Muri – preťaženie, neprimeranosť.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.