Seminár

TPM – totálne produktívna údržba

Ing. Aleš Mandák ALog.

Metóda Total Productive Maintenance – TPM predstavuje súčasť výrobnej filozofie podniku, ktorý zahŕňa všetky útvary podniku a predstavuje vzájomné prepojenie údržby a výroby s technickým zabezpečením konštrukcie a technológie, ale tiež logistiky. Náš seminár je zameraný na TPM a nadväznosť na všetky ostatné podporné procesy, nielen tie výrobné.

Prakticky vedený seminár s množstvom obrázkov, ukážok a metodík, s fokusom na logistiku a pridanú hodnotu pre každý proces. Keďže straty sú vo väčšine podnikov doteraz na veľmi vysokej a neprijateľnej úrovni, je nutné sa omnoho viac zaoberať vhodným a novým spôsobom údržby a správy strojov aj zariadení.

Obsahová náplň

Na seminári si predstavíme:

  • ako predídeme eliminácii porúch, chýb a všetkých ďalších strát na zariadení,
  • ako postupne zvýšime efektívnosť zariadení, zlepšíme zisk firmy a vytvoríme vyhovujúce pracovné podmienky.

Seminár sa venuje tiež:

  •  dlhodobému rastu kvalifikácie pracovníkov a ich zapojeniu do zlepšovania procesov.

Do detailu a na praktických príkladoch si uvedieme problematiku:

  • autonómnej údržby – 7 krokov autonómnej údržby,
  • metodiku OEE – základné princípy prevencie porúch a postup pri implementácii.

Súčasťou školenia je tiež audit procesov a vizualizácia.

Komu je určený

Seminár je určený nielen manažérom výroby, oddeleniam TPM, ale tiež manažérom logistiky, majstrom a vedúcim skladov, ktorí chcú zlepšiť fungovanie oddelenia logistiky alebo skladového hospodárstva so znalosťou TPM. Ďalej je určený všetkým, ktorí majú záujem sa vzdelávať, kariérne rásť a prinášať do spoločnosti nové nápady, impulzy a inovácie.
Je určený pre všetkých, ktorí sa venujú principiálne odstraňovaniu plytvania v procesoch, ako sú: Muda – strata, nadbytočnosť, plytvanie, Mura – nerovnomernosť, nepravidelnosť a Muri – preťaženie, neprimeranosť.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Ing. Aleš Mandák ALog.

 Od roku 2010 zastáva pozíciu Supply Chain riaditeľa v spoločnosti Meopta - optika, s.r.o. v Přerově, ktorá sa radí k svetovým výrobcom optiky špecializujúca sa na návrh, vývoj, konštrukciu, výrobu a montáž optických, optomechanických a optoelektronických systémov. Je absolventom Mendelovej univerzity v Brne. Manažérske vedomosti a zručnosti v…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

29.4.2021

Bratislava

Ing. Aleš Mandák ALog.

29.4.2021

ONLINE

Ing. Aleš Mandák ALog.

2.11.2021

Bratislava

Ing. Aleš Mandák ALog.

2.11.2021

ONLINE

Ing. Aleš Mandák ALog.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.