Seminár

TIME Manažment a zvládanie stresu

Stres je najväčší požierač času každého manažéra na akejkoľvek úrovni riadenia. Absolvujte tréning, kde sa naučíte stres ovládať a manažovať svoj čas efektívnejšie.

Obsahová náplň

 • I. Modul - Time manažment:
  • Krivka pracovnej výkonnosti, stanovenie osobného bioritmu.
  • Hodnotová analýza časovej náročnosti – ABC analýza.
  • Vyváženie štyroch druhov času – čas pre nadriadeného, pre podriadených, pre systém, pre seba.
  • Štyri kvadranty matice manažmentu času – priradenie konkrétnych úloh.
  • Najväčší zlodeji času a čo s nimi.
  • Práca na manažovaní času konkrétneho pracovného týždňa každého z účastníkov, odhalenie osobných zlodejov času.
 • II. Modul - Zvládanie stresu:
  • Správanie, ktoré vyvoláva stres u iných.
  • Stres, stresor, stresová reakcia.
  • Prejavy stresovej reakcie, vplyv na ľudský organizmus, ako na stres reagujem „ja“.
  • Bludný kruh v stresovej situácii.
  • Techniky zvládania stresu.
  • Zvládanie konkrétnych stresových situácií, ktorým sú účastníci vystavovaní.

Tréningové metódy

Tréning bude realizovaný interaktívnym spôsobom s dôrazom na udržanie vysokej miery aktivity účastníkov. Ku každej časti existuje séria cvičení a techník na rozvinutie potrebnej zručnosti.

 1. Krátka diskusia na danú tému s cieľom navodiť atmosféru a výmenu skúseností medzi účastníkmi navzájom a účastníkmi a trénerom.
 2. Interaktívna prednáška.
 3. Facilitovaná diskusia.
 4. Individuálna a skupinová práca výsledkom ktorej budú konkrétne výstupy použiteľné v pracovnom prostredí.
 5. Precvičovanie upevnenia nadobudnutých zručností.
 6. Individuálne akčné plány s kontrolnými bodmi plnenia, určenie "partnera učenia".

Komu je určený

Manažér, výkonný riaditeľ, líniový manažér rôznych úrovní, zamestnanci ktorí organizujú čas nielen sebe ale i iným - asistentky manažérov, všetci, ktorí chcú efektívne narábať so svojim časom a získať priestor pre svoj osobný život.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.