Seminár:
TIME Manažment a zvládanie stresu

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Stres je najväčší požierač času každého manažéra na akejkoľvek úrovni riadenia. Absolvujte tréning, kde sa naučíte stres ovládať a manažovať svoj čas efektívnejšie.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • I. Modul - Time manažment:
  • Krivka pracovnej výkonnosti, stanovenie osobného bioritmu.
  • Hodnotová analýza časovej náročnosti – ABC analýza.
  • Vyváženie štyroch druhov času – čas pre nadriadeného, pre podriadených, pre systém, pre seba.
  • Štyri kvadranty matice manažmentu času – priradenie konkrétnych úloh.
  • Najväčší zlodeji času a čo s nimi.
  • Práca na manažovaní času konkrétneho pracovného týždňa každého z účastníkov, odhalenie osobných zlodejov času.
 • II. Modul - Zvládanie stresu:
  • Správanie, ktoré vyvoláva stres u iných.
  • Stres, stresor, stresová reakcia.
  • Prejavy stresovej reakcie, vplyv na ľudský organizmus, ako na stres reagujem „ja“.
  • Bludný kruh v stresovej situácii.
  • Techniky zvládania stresu.
  • Zvládanie konkrétnych stresových situácií, ktorým sú účastníci vystavovaní.

Tréningové metódy

Tréning bude realizovaný interaktívnym spôsobom s dôrazom na udržanie vysokej miery aktivity účastníkov. Ku každej časti existuje séria cvičení a techník na rozvinutie potrebnej zručnosti.

 1. Krátka diskusia na danú tému s cieľom navodiť atmosféru a výmenu skúseností medzi účastníkmi navzájom a účastníkmi a trénerom.
 2. Interaktívna prednáška.
 3. Facilitovaná diskusia.
 4. Individuálna a skupinová práca výsledkom ktorej budú konkrétne výstupy použiteľné v pracovnom prostredí.
 5. Precvičovanie upevnenia nadobudnutých zručností.
 6. Individuálne akčné plány s kontrolnými bodmi plnenia, určenie "partnera učenia".

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Tréning je zameraný na oblasť osobného rozvoja účastníkov. Po absolvovaní tréningu budete vedieť konštruktívne zvládať stres a dosahovať tak zvýšenie svojho výkonu a výkonu iných. Spoznáte svoj pracovný biorytmus. Osvojíte si techniky plánovania času, čo povedie k dosahovaniu vyšších výkonov bez stresu. Naučíte sa určiť priority a zostaviť osobný denný a týždenný časový plán.

Po skončení budete ako absolventi tréningu vedieť:

 • poznať svojich najväčších zlodejov času,
 • úspešne manažovať svoj čas,
 • identifikovať svoje osobné stresory a zvládať stresové situácie.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Manažér, výkonný riaditeľ, líniový manažér rôznych úrovní, zamestnanci ktorí organizujú čas nielen sebe ale i iným - asistentky manažérov, všetci, ktorí chcú efektívne narábať so svojim časom a získať priestor pre svoj osobný život.

Lektor

Ing. Jana Štefečková

Ing. Jana Štefečková

Lektorka absolvovala Projekt „Tréning trénerov manažmentu“ pod vedením hlavných trénerov Notingham Trent University, Roffey Park Management Institute (UK). Niekoľko rokov pracovala ako projektový manažér - senior konzultant. Od roku 1997 pôsobí na slovenskom i českom trhu ako profesionálny tréner, poradca a kouč. Je držiteľkou certifikátu Thames Valley University London pre „Tréning, učenie a rozvoj” a autorkou desiatok úspešných tréningových manuálov.

Referencie

"Príjmená pani lektorka Štefečková, zaujímavý výklad. 100% seminár, naučil som sa veci, ktoré mi otvorili oči." Termotechna a.s.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - TIME Manažment a zvládanie stresu

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme