Seminár

Teória úzkych miest a jej efektívna aplikácia

Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALog.

Teória úzkych miest (TOC – Theory Of Constraints) je medzi modernými konceptmi riadenia materiálových tokov stálicou. Slovo teória neznamená akademické polemizovanie, ale praktický návod, ako zvyšovať výkon výroby a predaja pri súčasnom raste produktivity práce.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Teória úzkych miest a jej efektívna aplikácia

Čo vám odovzdáme a čo vás naučíme:

 • Pracovať s hypotézami teórií úzkych miest a rozvíjať ich v praxi.
 • Aplikovať päťbodový Goldrattov algoritmus TOC.
 • Rozpoznať situáciu, v ktorej je aplikácia TOC najlepšie uplatniteľná.
 • Identifikovať úzke miesto materiálového toku a správne kalkulovať jeho kapacitu.
 • Počítať prietok úzkym miestom.
 • Riadiť materiálový tok podľa úzkeho miesta.
 • Vytvárať podmienky pre maximalizáciu využitia kapacity úzkeho miesta.
 • Organizovať prácu v okolí úzkeho miesta.
 • Aplikovať metodiku DBR (Drum-Buffer-Rope) v prevádzkovej praxi.
 • Uplatniť koncept TOC pri riadení celého dodávateľského reťazca (TOC & SCM – Supply Chain Management).
 • Uplatniť koncept TOC pri riadení projektov (CCPM – Critical Chain Project Management).
 • Využiť prezentované a diskutované praktické skúsenosti z množstva projektov s aplikáciou TOC.
 • Rozvinúť prípadové štúdie a s nimi spojené výpočty do vlastnej výrobnej, logistickej či obchodnej situácie.

Komu je určený

Všetkým manažérom, logistikom, vedúcim výroby, majstrom a predákom výroby, plánovačom aj pracovníkom ITC, ktorí sa chcú naučiť aplikovať teóriu úzkych miest v prevádzkovej praxi a dosiahnuť rýchly pokrok pri zvyšovaní výkonu výrobných a obchodných systémov.

Harmonogram školenia: Teória úzkych miest a jej efektívna aplikácia

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Teória úzkych miest a jej efektívna aplikácia

Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALog.

Jaroslav Bazala je prezidentom Logistickej akadémie, zakladajúcim členom Komory logistických audítorov v ČR a na Slovensku. Od roku 1995 odborne pôsobí v oblasti logistiky ako poradca, projektant, lektor a audítor. Svoju profesijnú kariéru začal ako projektant automatizovaných systémov riadenia výrobných procesov a po dlhodobej pracovnej stáži v…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.