Seminár

Štruktúrovaný behaviorálny rozhovor ako výberový nástroj

PhDr. Martin Jakubek PhD.

Cieľom seminára je vybaviť účastníkov praktickými zručnosťami na vedenie štruktúrovaného behaviorálneho rozhovoru, ktorý je jednou z najúčinnejších metód výberu vôbec. Poskytneme vám metodiku vedenia takéhoto rozhovoru, hodnotenia jeho výstupov, ako aj otázok využiteľných pri postihovaní typických pracovných kompetencií.

Obsahová náplň

  • Rozhovor ako výberová metóda pod mikroskopom: najčastejšie využívané typy, ich výhody a nevýhody, spôsoby a stratégie vedenia rozhovoru
  • Príprava rozhovoru, určenie typických pracovných kompetencií a spôsobov ich postihovania, kontrola nad priebehom a procesom rozhovoru, prepojenie rozhovoru s kompetenčným profilom pracovného miesta
  • Obvyklé zdroje otázok pri príprave na rozhovor, situačné otázky verzus otázky zamerané na minulosť, ostatné typy otázok
  • Štruktúra rozhovoru: priebeh, otázky, systém hodnotenia odpovedí, kontrola nad jeho priebehom
  • Minulé pracovné správanie uchádzača ako hlavný zdroj informácií o jeho budúcom pracovnom správaní. Problematika dôkazu a protidôkazu kompetencie
  • Nácvik tvorby otázok ku vzorovým kompetenciám (schopnosť tímovej spolupráce, systematickosť a sebaorganizácia, líderstvo atď.)
  • Technika STAR, iné spôsoby rozvíjania odpovedí uchádzača
  • Interaktívny nácvik vedenia štruktúrovaného behaviorálneho rozhovoru a hodnotenia výstupov z neho
  • Zásady záverečného zhodnotenia rozhovoru, kvalifikovaný odhad motivácie, spôsobilosti, kariérovej orientácie, osobnej integrity a bezproblémovosti uchádzača

Komu je určený

Seminár je určený recruiterom, personalistom, vedúcim pracovníkom a všetkým záujemcom o problematiku.

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

PhDr. Martin Jakubek PhD.

Je absolventom štúdia psychológie na FFUK Bratislava v r. 1986, v rovnakom roku mu bol udelený PhDr. Od r. 1987 pedagogicky a výskumne pôsobí na Katedre psychológie FFUK Bratislava, v poslednom období v pozícii odborného asistenta.  V roku 2008 získal titul PhD. Jeho pedagogická činnosť je rôznorodá, vyučuje predmety ako z okruhu základných…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

10.2.2022

ONLINE

PhDr. Martin Jakubek PhD.

10.2.2022

Bratislava

PhDr. Martin Jakubek PhD.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.