Seminár:
Správne vedenie zamestnancov - spôsob ako zamedziť fluktuácii

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 185 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Uplatnite vhodný štýl vedenia ľudí a naučte sa motivovať podriadených k vyšším výkonom.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Roly manažéra, manažéri orientovaní na výkon, manažéri orientovaní na ľudí.
 • Štýly vedenia, preferované formy správania, výhody a obmedzenia.
 • Identifikácia preferovaného štýlu vedenia ľudí manažérom a dôsledky na motiváciu ľudí.
 • Situačné vodcovstvo, voľba vhodného pomeru medzi direktívnym a podporným správaním manažéra.
 • Problém a jeho vlastník, alebo „Komu zostane opica...“
 • Zručnosti potrebné k dosiahnutiu požadovaného štýlu vedenia podriadených.
 • Výber a uplatnenie vhodného štýlu vedenia ľudí s cieľom motivovať podriadených k vysokým výkonom.
 • Motivačné techniky, odmena a trest v práci manažéra.
 • „Minútové pochvaly a pokarhania“ nástroj, ktorý umožňuje manažérom jednoduchou technikou dosiahnuť, aby ľudia robili správne veci správnym spôsobom.

Použité metódy počas tréningu:

 • Interaktívna prednáška: Tréner vysvetľuje tému, ale súčasne zapája účastníkov kladením otázok.
 • Riadená skupinová diskusia.
 • Aktívne zážitkové učenie.
 • Individuálne a skupinové cvičenia.
 • Hranie rolí.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Získajte na našom seminári poznatky a schopnosť uplatniť vhodný štýl vedenia ľudí vzhľadom na úroveň ich rozvoja a charakter úlohy, naučte sa vhodne ovplyvňovať a motivovať podriadených k vyšším výkonom.

Aký je Váš štýl vedenia ľudí a aká je odpoveď podriadených? Osvojte si techniky ako nerobiť všetko sám. Naučte sa uplatniť vhodný štýl vedenia ľudí. Udeľujete pochvaly či karháte? Stačí si osvojiť jednoduchý postup a ľudia robia správne veci správne.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Manažéri všetkých úrovní, HR manažéri, všetci, ktorí sa pripravujú na manažérske pozície.

Lektor

Ing. Jana Štefečková

Ing. Jana Štefečková

Lektorka absolvovala Projekt „Tréning trénerov manažmentu“ pod vedením hlavných trénerov Notingham Trent University, Roffey Park Management Institute (UK). Niekoľko rokov pracovala ako projektový manažér - senior konzultant. Od roku 1997 pôsobí na slovenskom i českom trhu ako profesionálny tréner, poradca a kouč. Je držiteľkou certifikátu Thames Valley University London pre „Tréning, učenie a rozvoj” a autorkou desiatok úspešných tréningových manuálov.

Referencie

"Seminár ma veľmi príjemne prekvapil, obsah seminára bol veľmi dobrý, taktiež aj prednášajúca lektorka Štefečková. Páčilo sa mi, že sme sa aktívne zúčastňovali, a že sme si dané veci precvičili." MatTek In Vitro Life Science Laboratories, s.r.o.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Správne vedenie zamestnancov - spôsob ako zamedziť fluktuácii

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  S.R.O. v praxi

Odborné publikácie:  Vedenie a riadenie s.r.o.