Seminár

Správne vedenie zamestnancov - spôsob ako zamedziť fluktuácii

Uplatnite vhodný štýl vedenia ľudí a naučte sa motivovať podriadených k vyšším výkonom.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Roly manažéra, manažéri orientovaní na výkon, manažéri orientovaní na ľudí.
 • Štýly vedenia, preferované formy správania, výhody a obmedzenia.
 • Identifikácia preferovaného štýlu vedenia ľudí manažérom a dôsledky na motiváciu ľudí.
 • Situačné vodcovstvo, voľba vhodného pomeru medzi direktívnym a podporným správaním manažéra.
 • Problém a jeho vlastník, alebo „Komu zostane opica...“
 • Zručnosti potrebné k dosiahnutiu požadovaného štýlu vedenia podriadených.
 • Výber a uplatnenie vhodného štýlu vedenia ľudí s cieľom motivovať podriadených k vysokým výkonom.
 • Motivačné techniky, odmena a trest v práci manažéra.
 • „Minútové pochvaly a pokarhania“ nástroj, ktorý umožňuje manažérom jednoduchou technikou dosiahnuť, aby ľudia robili správne veci správnym spôsobom.

Použité metódy počas tréningu:

 • Interaktívna prednáška: Tréner vysvetľuje tému, ale súčasne zapája účastníkov kladením otázok.
 • Riadená skupinová diskusia.
 • Aktívne zážitkové učenie.
 • Individuálne a skupinové cvičenia.
 • Hranie rolí.

Komu je určený

Manažéri všetkých úrovní, HR manažéri, všetci, ktorí sa pripravujú na manažérske pozície.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.