Seminár

Spotrebné dane - ich uplatňovanie v praxi

Oboznámte sa s legislatívou upravujúcu oblasť spotrebných daní a s jej správnym uplatňovaním v praxi.

Obsahová náplň

  • Úvod do problematiky spotrebných daní.
  • Predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť spotrebných daní.
  • Metodika aplikovania zákonov o spotrebných daniach.
  • Povinnosti daňových subjektov.
  • Výroba tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani.
  • Skladovanie a preprava tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani.
  • Elektronická komunikácia s colným úradom pri preprave tovaru v režime pozastavenia dane.
  • Praktické príklady.
  • Diskusia, otázky a odpovede.

Komu je určený

Obchodníci, manažéri, pracovníci logistiky a pracovníci, ktorí sa podieľajú na výrobe, predaji, skladovaní, výrobnej spotrebe, alebo na preprave tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.