Seminár:
Spotrebné dane - ich uplatňovanie v praxi

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Oboznámte sa s legislatívou upravujúcu oblasť spotrebných daní a s jej správnym uplatňovaním v praxi.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Úvod do problematiky spotrebných daní.
 • Predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť spotrebných daní.
 • Metodika aplikovania zákonov o spotrebných daniach.
 • Povinnosti daňových subjektov.
 • Výroba tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani.
 • Skladovanie a preprava tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani.
 • Elektronická komunikácia s colným úradom pri preprave tovaru v režime pozastavenia dane.
 • Praktické príklady.
 • Diskusia, otázky a odpovede.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Oboznámte sa s legislatívou upravujúcou oblasť spotrebných daní a s jej správnym uplatňovaním v praxi. Vedomosti získané v rámci školenia Vám uľahčia orientáciu v problematike uplatňovania spotrebných daní.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Obchodníci, manažéri, pracovníci logistiky a pracovníci, ktorí sa podieľajú na výrobe, predaji, skladovaní, výrobnej spotrebe, alebo na preprave tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.

Lektor

Ing. Radko Jurák

Ing. Radko Jurák

Je odborným konzultantom a špecialistom pre problematiku spotrebných daní. Má VŠ vzdelanie právnického a ekonomického smeru. Počas pôsobenia v colnej správe pracoval na rôznych pozíciách odboru spotrebných daní Colného riaditeľstva SR. Špecializoval sa na metodické usmerňovanie v oblasti daňového dozoru a daňovej kontroly pri správe spotrebných daní. Spolupracoval ako lektor s rôznymi organizáciami. V súčasnom období vystupuje ako konateľ a spoločník v súkromnej poradenskej spoločnosti.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Spotrebné dane - ich uplatňovanie v praxi

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Právo a prax nehnuteľností

PDF na stiahnutie:  Dane, práva a povinnosti