Seminár

Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť účastníkov kurzu platné štandardy, prístupy a postupy v oblasti ESG, čo účastníkom kurzu môže napomôcť v pochopení problematiky udržateľnosti.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Úvod do problematiky ESG

  • čo je ESG
  • príklady ESG faktorov

Hlavné legislatívne normy v oblasti ESG pre oblasť zverejňovania firemných informácií
Globálne štandardy (Taxonómia, NFDR, SFDR a CSRD)
Čo je predmetom vykazovania – povinné vykazovanie nefinančných údajov
Medzinárodne uznávané reportovacie štandardy
ESG rating
Riadenie ESG rizík
Sledovanie stratégie ESG prostredníctvom KPI

  • Metriky/KPI, ktoré môžu predstavovať, ako faktory ESG celkovo ovplyvňujú vaše podnikanie
  • Metriky/ KPI, ktoré môžu predstavovať, ako vaša firma ovplyvňuje environmentálne, sociálne a riadiace problémy alebo faktory

Komu je určený

Zamestnanci organizácií, ktorí majú zodpovednosť za oblasť ESG.

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Ing. Peter Škyrta

Svoju profesijnú kariéru začal v ropnom a plynárenskom priemysle pred viac ako 13 rokmi. Má bohaté skúsenosti s rôznymi pracovnými pozíciami ako EHS a FM IT nástrojový expert, vedúci projektu HSE a FM, hlavný právny poradca pre HSE, Interní audítori ISO (QMS, EMS, EnMS).

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

8.12.2022

ONLINE

Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

8.12.2022

Bratislava

Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

13.1.2023

ONLINE

Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

13.1.2023

Bratislava

Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

28.3.2023

ONLINE

Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

28.3.2023

Bratislava

Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

28.6.2023

ONLINE

Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

28.6.2023

Bratislava

Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.