Seminár

Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

Ján Maxim

Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť účastníkov kurzu platné štandardy, prístupy a postupy v oblasti ESG, čo účastníkom kurzu môže napomôcť v pochopení problematiky udržateľnosti.

Obsahová náplň

  • Míľniky a právne normy, ktoré definujú oblasť udržateľnosti;
  • Environment Social Governance (ESG) – vysvetlenie pojmov;
  • Aktuálne platné štandardy pre oblasť ESG;
  • Pripravovaná legislatíva pre oblasť ESG;
  • Slovenská legislatíva a ESG;
  • Taxonómia;
  • Nefinančný reporting
  • Praktické príklady.

Komu je určený

Zamestnanci organizácií, ktorí majú zodpovednosť za oblasť ESG.

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Termíny a miesto konania

18.10.2022

ONLINE

Ján Maxim

18.10.2022

Bratislava

Ján Maxim

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.