Seminár

Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť účastníkov kurzu platné štandardy, prístupy a postupy v oblasti ESG, čo účastníkom kurzu môže napomôcť v pochopení problematiky udržateľnosti.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

Úvod do problematiky ESG

  • čo je ESG
  • príklady ESG faktorov

Hlavné legislatívne normy v oblasti ESG pre oblasť zverejňovania firemných informácií
Globálne štandardy (Taxonómia, NFDR, SFDR a CSRD)
Čo je predmetom vykazovania – povinné vykazovanie nefinančných údajov
Medzinárodne uznávané reportovacie štandardy
ESG rating
Riadenie ESG rizík
Sledovanie stratégie ESG prostredníctvom KPI

  • Metriky/KPI, ktoré môžu predstavovať, ako faktory ESG celkovo ovplyvňujú vaše podnikanie
  • Metriky/ KPI, ktoré môžu predstavovať, ako vaša firma ovplyvňuje environmentálne, sociálne a riadiace problémy alebo faktory

Komu je určený

Školenie je určené zamestnancom nefinančných inštitúcií, ktorí majú zodpovednosť za oblasť ESG.

Harmonogram školenia: Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

Ing. Peter Škyrta

Peter je manažér udržateľnosti v KPMG na Slovensku, kde pomáha klientom v rôznych odvetviach implementovať a zlepšovať ich udržateľnosť a postupy v oblasti ESG. S viac ako 16-ročnými odbornými skúsenosťami v tejto oblasti má bohaté skúsenosti s implementáciou systémov riadenia životného prostredia, zdravia a bezpečnosti (EHS) a ESG, výpočtom emisií…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.